Sara
Sara
Sara
Sara

Sar somas cikneber
Kamavas me tegilaven
Phenoraha gilavahas
Rokli pre prepestelas
Phenoraha gilavahas
Rokli pre prepestelas

Gilavahas the khelahas
O vustora malinahas
Bala peske rozmukahas
Imar nane sar cirla sas
Bala peske rozmukahas
Imar nane sar cirla sas (Sara)

Sar, sas, saro sar (Sara), cirla sas
Sar (Sara), sas, saro sar (Sara), cirla sas (Sara)

Tebo elas sar (Tebo elas sar), sar, tu saro sas
Miro daboro (Miro daboro), bo mance basavlas
Imar nane sar cirla sas

(Sara) Te bichles tu sara
Pro nebos cerchena
Anglo jakcha amara
Roklica fodrenca
Anglo jakcha amara

Gilavahas the khelahas
O vustora malinahas
Bala peske rozmukahas
Imar nane sar cirla sas
Bala peske rozmukahas
Imar nane sar cirla sas
(Sara)
(Sara)
(Sara)
(Sara)

(Sara) Sar somas cikneder
Kamavas me tegilaven
Phenoraha gilavahas
Sukar rokli prepestelas
Phenoraha gilavahas
Sukar rokli prepestelas

Gilavahas the khelahas
O vustora malinahas
Bala peske rozmukahas
Imar nane sar cirla sas
Bala peske rozmukahas
Imar nane sar cirla sas

Sar, (Sara), sar, sar cirla sas (Sara)
Sar somas cikneder
Sar (Sar), sar cirla sas (Sara)
Sar cirla sas (Sara)
Sar somas cikneder
Sar (Sar), sar Sara sas (Sar Sara sas)
Sar cirla sas (Sar)
Sar Sara sas
Sar (Sar), sar Sara sas (Sara)
Sar cirla sas (Sara)
Sar Sara sas
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Sara Lyrics

Deladap – Sara Lyrics