Le shinav, sar le shin pre tu
Ginav e djes, ginav o shon
Godo pushlas ame, sar avela chiro hango
Sar asasas, sar zungasas
Gana aves, avsa tut
Gana shai dikhas tu, kamav tut gade
Le shinav, sar le shin pre tu
Ginav e djes, ginav o shon

Gana aves, avsa tut
Gana shai dikhas tu, kamav tut gade
Le shinav, sar le shin pre tu
Ginav e djes, ginav o shon

Gana aves, avsa tut
Gana shai dikhas tu, kamav tut gade
Le shinav, sar le shin pre tu
Ginav e djes, ginav o shon

Gana aves, avsa tut
Gana shai dikhas tu, kamav tut gade
Le shinav, sar le shin pre tu
Ginav e djes, ginav o shon

Le shinav
Le shinav
Le shinav
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Le Shin Lyrics

Deladap – Le Shin Lyrics