Urban olam kalem tutan ellere
Katip Arzuhalэm yaz yare bцyle
Юekerler ezeyim юirin dillere
Katip Arzuhalэm yaz yare bцyle

Gьzelim emey civanэmэm emey bitanem emey hey
Katip Arzuhalэm yaz yare bцyle
Gьzelim emey civanэmэm emey hey
Pir Sulatan Abdalэm hey hэzэr baюa hey
Gцr ki nelir saр olan baюa hey
Beni hasret koydun kavim kardaюa hey
Katip Arzuhalэm yaz yare bцyle
Gьzelim emey civanэmэm emey bitanem emey hey
Katip Arzuhalэm yaz yare bцyle
Gьzelim emey civanэmэm emey hey

Yэl 1535 Pir Sultan Abdal bunu bцyle sцylemiю
Sцylemiю ya bunun birde evreni var
Katip al kalemi birde benden yaz
Lyrics
Oy oy gelmiюler юu daрlarэn цtesinden
Burasэ bize ota olsun yurt olsun demiюler
Boy boy yerleюmiю boy boy bьyьmьюler
Her sabah gьn doрusundan iki mэzrak boyu yьkselen gьneю
Bir gьn kendini gцstermeyince
Kara bulatlar dolaюmэю bu cennet vatanэn ьzerinde
Kьзьk bьyьрь saymaz olmuю
Kardeю kardeюe kьsmью
En acэsэ bacэlarэmэzэn yьzьne bakamaz olmuюuz
1535 1635 1735 1835 1935 35 te benden koyun kardeюlerim
1970 e geldik bir uрursuzluk зцreklenmiю ki baюэmэza
Oysa deli gцnьl neler ister Barэю bir yavrusu olsun ister
Adэnэ bile hazэrladэ oрlansa ozan kэzsa ceylan
Ceylan buz gibi pэnarlarэn aktэрэ zьmrьt ovalarda
Taюtan taюa seksin
Ozan Ardahandan Kэrkpэnara dolaюsэn anlatsэn
Karacaoрlanэ Pir Sultan Abdalэ Kцroрlunu
Davullar yine vurulsun gьneю yine iki mэzrak boyu
Yьkselsin gьn doрusundan bitsin artэk bu kьskьnlьk kardeюlerim
Yarэn tarih цnьnde hesap verirken yavrularэmэz bizi kэnamasэnlar
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Katip Arzhualin Yaz Yare Boyle Lyrics

Baris Manco – Katip Arzhualin Yaz Yare Boyle Lyrics