Hey hey Gьnayd1n зocuklar gьnayd1n
Hep gьler yьzle kar_1lars1n1z beni
Hey hey gьnayd1n зocuklar gьnayd1n
Sabah ak_am b1kmadan dinlersiniz beni

Dьn gece dь_ьndьm de renkler olmasayd1
Ya_anmazd1 bu dьnyada
Korktuum odur ki kapkara bir dьnyay1
0steyenler var aram1zda
Oyun ister bazen bьyьkler tabancalar k1l1зlar tьfekler
Zevk meselesi bu kar1_1lmaz

Tart1_1lmaz zevkler ve renkler sizin olsun bьtьn bu zevkler
B1rak1n renkleri зocuklara
Hey hey gьnayd1n зocuklar gьnayd1n
Siz hiз k1rm1z1 bir aaз gцrdьnьz mь
Hey hey gьnayd1n зocuklar gьnayd1n
Gцkyьzь neden mavi dь_ьndьnьz mь

Ba_ak sar1 зI'm ye_il her _eyin bir rengi var
Dei_mez doan1n dengesi
Mor turuncu sar1 eflatun pembe haki зamur bile kahverengi
Oyun ister bazen bьyьkler tabancalar k1l1зlar tьfekler
Zevk meselesi bu kar1_1lmaz

Tart1_1lmaz zevkler ve renkler sizin olsun bьtьn bu zevkler
B1rak1n renkleri зocuklara

Uzakta bir ьlkede insanlar anla_m1_
Tam silahlar1 b1rak1rken
0зlerinde ikisi hemen kar_1 з1km1_ sonuзta
Onlar kazanm1_
0kisinin de цnьnde birer dьme varm1_
Biri ye_il dieri k1rm1z1
Bir iki ьз demi_ler bas1vermi_ler
Ve sonunda dьnya kapkaranl1k olmu_
Tam istedikleri gibi

Oyun ister bazen bьyьkler tabancalar k1l1зlar tьfekler
Zevk meselesi bu kar1_1lmaz

Tart1_1lmaz zevkler ve renkler sizin olsun bьtьn bu zevkler
B1rak1n renkleri зocuklara

Oyun ister bьtьn зocuklar
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Günayd1n Çocuklar Lyrics

Baris Manco – Günayd1n Çocuklar Lyrics

Hey hey Gьnayd1n зocuklar gьnayd1n
Hep gьler yьzle kar_1lars1n1z beni
Hey hey gьnayd1n зocuklar gьnayd1n
Sabah ak_am b1kmadan dinlersiniz beni

Dьn gece dь_ьndьm de renkler olmasayd1
Ya_anmazd1 bu dьnyada
Korktuum odur ki kapkara bir dьnyay1
0steyenler var aram1zda
Oyun ister bazen bьyьkler tabancalar k1l1зlar tьfekler
Zevk meselesi bu kar1_1lmaz

Tart1_1lmaz zevkler ve renkler sizin olsun bьtьn bu zevkler
B1rak1n renkleri зocuklara
Hey hey gьnayd1n зocuklar gьnayd1n
Siz hiз k1rm1z1 bir aaз gцrdьnьz mь
Hey hey gьnayd1n зocuklar gьnayd1n
Gцkyьzь neden mavi dь_ьndьnьz mь

Ba_ak sar1 зI'm ye_il her _eyin bir rengi var
Dei_mez doan1n dengesi
Mor turuncu sar1 eflatun pembe haki зamur bile kahverengi
Oyun ister bazen bьyьkler tabancalar k1l1зlar tьfekler
Zevk meselesi bu kar1_1lmaz

Tart1_1lmaz zevkler ve renkler sizin olsun bьtьn bu zevkler
B1rak1n renkleri зocuklara

Uzakta bir ьlkede insanlar anla_m1_
Tam silahlar1 b1rak1rken
0зlerinde ikisi hemen kar_1 з1km1_ sonuзta
Onlar kazanm1_
0kisinin de цnьnde birer dьme varm1_
Biri ye_il dieri k1rm1z1
Bir iki ьз demi_ler bas1vermi_ler
Ve sonunda dьnya kapkaranl1k olmu_
Tam istedikleri gibi

Oyun ister bazen bьyьkler tabancalar k1l1зlar tьfekler
Zevk meselesi bu kar1_1lmaz

Tart1_1lmaz zevkler ve renkler sizin olsun bьtьn bu zevkler
B1rak1n renkleri зocuklara

Oyun ister bьtьn зocuklar