XФ rъ yъn - shТyou xi аI'mщ gй zР chung yбn bin de yФ shuР
Mаn yбn guт xР shн zР de tбI ji
WТ shum yОn qiбn f shng de zhи xi
YТyou y+ zhТng hn huбI niаn de gОn juй
Dа yФ hтyou qiбng jiОo de yбng chР juй
Zh bм le y+ shung lОo jмyou de xiй
Zhи huа miаn xiаng shuн zаI lн biй
Rаng rйn xiОng yаo qщ le ji
Zhаn zаI dа ji shТyou wт k fI
TФ qм nuОn shТyou de pнng n yи
NР jмyou shм wТ de shм jiи
Nа shТyou xi kО piаn de gОn juй
Zм jм lР аI guт de y+ qi
NР shТyou xi zhe аI shuн
WТ zuР jiОo tiбn tiбn de fъ xiаn hОo dum de xм jiй
ZаI zhР shаng fn fI de n wиI
NР y+ bР y+ huа mаn mаn gI
Yтng shТyou xi shum аI shuн
WТ xм shщ mI duаn huн yм gI yТyou de xing wиI
Dа yФ hтyou qiбng jiОo de yбng chР juй
Zh bм le y+ shung lОo jмyou de xiй
Zhи huа miаn xiаng shuн zаI lн biй
Rаng rйn xiОng yаo qщ le ji
Zhаn zаI dа ji shТyou wт k fI
TФ qм nuОn shТyou de pнng n yи
NР jмyou shм wТ de shм jiи
Nа shТyou xi kО piаn de gОn juй
Zм jм lР аI guт de y+ qi
NР shТyou xi zhe аI shuн
WТ zuР jiОo tiбn tiбn de fъ xiаn hОo dum de xм jiй
ZаI zhР shаng fn fI de n wиI
NР y+ bР y+ huа mаn mаn gI
Yтng shТyou xi shum аI shuн
WТ xм shщ mI duаn huн yм gI yТyou de xing wиI
Nа shТyou xi kО piаn de gОn juй
Wъ fО zhтng lбI de shиng dаn jiй
NР shТyou xi nР аI shuн
NР shum nР xР hun wТ bм shаng yОn j+ng dk zhe zuР
BбI zhР shаng yТyou nР de shм jiи
WТ kаn dаo hОo dum de tР ti
NР shТyou xi аI guт shuн
АI rъ cР xм wI liбn rм q+ dmu me mI
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Hand Written Love (Shou Xie Ai) Lyrics

Valen Hsu – Hand Written Love (Shou Xie Ai) Lyrics

More Valen Hsu lyrics