I'm A Street killer,
I'm A Street killer,
I'm A Street killer,
I'm A Street killer,
Everybody hate me,

I'm A Street killer,
I'm A young killer,
I'm A deft nigger,
I'm A gold digger,

I'm A Street killer,
I'm A young killer,
I'm A deft nigger,
I'm A gold digger,

I'm A Street killer,
I'm A young killer,
I'm A deft nigger,
I'm A gold digger,

I'm A Street killer,
Everybody hate me,

Manje ukuphila angisakufuni Nama Ghata ayangifuna,
Every mess I'v made,
More people are dead,
Estradini mangihamba people draw a line,
Kodwa vele kuyafana cause I'm working for money,
Manje impilo isincane ngize ngifise nokufa,
And I wish to fly cause I testify,
Ngifunwa amaphoyisa emphakathini ngiwuhlupho
Ghata ngicela ungixolele except I die man pls,
Impilo bathi iyisbusiso,
Kimi ukufa kuyisifiso,
But vele angina nicks,
Ngisebenzela iphilisi,
Ngo-2006 ngangifisa ukuba yiphoyisa,
But my dream is faded,
Emhlabeni ngenzeni?,

I'm A Street killer,
I'm A young killer,
I'm A deft nigger,
I'm A gold digger,

Ngithole I Life Sentence,
Kwaphela nozwelo manje angisenampumelelo & I loose confidence,

I'm A Street killer,
I'm A young killer,
I'm A deft nigger,
I'm A gold digger,

I'm A Street killer,
Everybody hate me,

I'm A Street killer,
I'm A young killer,
I'm A deft nigger,
I'm A gold digger,

Manje ngifisa impumelelo,
Ngifisa elinye ithuba,
Angisezukuhlupha,
So jele awungikhulule,
I will change for good,
Ngiyeke zonke idakamizwa,
I will take my books & go back to school,
I like my bother hood,
Kumele ngishintshe impilo,
And always read a book as isikhiye sempilo,
I need education,
Destination is short,
I got inspiration,
Big doors are locked,
Ejele ngiyasokola,
Ngikhumbula ngisho isikole,
And I lost that hope,
This life is strong,
And hate this life,
Jele I hate to fight,
Jele I hate to fly,
Please bring me out,

I'm A Street killer,
I'm A young killer,
I'm A deft nigger,
I'm A gold digger,

I'm A Street killer,
Everybody hate me,

I'm A Street killer,
I'm A young killer,
I'm A deft nigger,
I'm A gold digger,

Manje impilo ayisafani,
Ngiluze bonke abangani,
Ngitshene ngenze njani,
Ngisengashintsha sbali,
Othi ngikutshele indaba,
Phela isikole ngasigabha,
Ngase nginaka okomhlaba,
Manje umhlaba uyahlaba,
Umphakathi uyangisaba,
Abashana bayakhala,
Amasango ayavalwa,
Uma kuqhamuka uBhova,

I'm A Street killer,
I'm A young killer,
I'm A deft nigger,
I'm A gold digger,

I'm A Street killer,
Everybody hate me,

I'm A Street killer,
I'm A young killer,
I'm A deft nigger,
I'm A gold digger,

I'm A Street killer,
I'm A young killer,
I'm A deft nigger,
I'm A gold digger,

I'm A Street,
I'm A Street,
I'm A Street killer,
Everybody hate me,

I'm A Street,
I'm A Street,
I'm A Street killer,
Everybody hate me
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

My Life Lyrics

Tri-Born – My Life Lyrics

More Tri-Born lyrics