Po³ó¿ pistolet na stó³
I uprzedzenia wyrzuæ w k¹t
Na ca³ym ?wiecie s¹ faszy?ci,
Którzy nienawidz¹ innych r¹k
Nie, nie, nie...
Nie wszystkich mo¿esz zabiæ
To niemo¿liwe - uwierz mi
Nie, nie, nie...
Za du¿o mo¿esz straciæ,
Bo takie krótkie s¹ nasze dni
Tylko nie mów tego mi
Nigdy nie mów tego mi
Tylko nie mów tego, ¿e
Nienawidzisz...
Tylko nie mów tego mi
Tylko nie mów tego mi
Nigdy nie mów tego, ¿e
Nienawidzisz mnie
Wiêc pomy?l o tym, co Ciê boli
O wszystkich wojnach, które znasz
To najtrudniejsze zawsze jest
Powiedzieæ "nie", gdy mówi¹ "tak"
Nie, nie, nie...
B¹d? pozytywnym wojownikiem
Kiedy na ringu zostajesz sam
Tak, tak, tak...
Za du¿o dzieci nie ma ju¿
Swoich tatusiów I swoich mam
Tylko nie mów tego mi
Nigdy nie mów tego mi
Tylko nie mów tego, ¿e
Nienawidzisz...
Tylko nie mów tego mi
Tylko nie mów tego mi
Nigdy nie mów tego, ¿e
Nienawidzisz mnie
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Nie Nie Nie Lyrics

T.love – Nie Nie Nie Lyrics