Kаn chung wаI xiа qР le bбI xu yТyou xмng fъ de gОn juй
Xi zhng kО pin jм gI le dmng tin tiбn mм pio guт xun nаo de ji

WТ hй nР ymng bаo zаI bбI sи shм jiи
T+ng zhmng shng xiОng qР shм yбn
XiОng duм zhщ liъ x+ng xk xiа x+n yuаn zаI zhи tи biй de yи
Y xk mТyou y+ tin mТyou y+ gи shщn jin mиng jмng quбn dmu shн xiаn because

It's true love
KuаI lи de jiй zтyou bм shаng yОn jмn qнng de xiОng shтyou
GОn shтyou wТ zhОng x+n lР de wn dщ
Yтng wI xiаo dng zuт wТ de lР wщ
It's true love
FI wФ de xu hu jiаng luт zаI yнn sи shм jiи shаng
Shn hk x+ gОn juй lаng mаn shщn jin t jiщ zаI wТ mйn shn bin It's just for you~ just for you~

Kаn yuи gung tуyou shи chk hъ xiаn xiаng shм nР de xiаo liОn
Zhи y+n lи tнng liъ zаI are bin rаng hбn lng zаI аI lР dmng miбn

WТ hй nР ymng bаo zаI bбI sи shм jiи
T+ng zhmng shng xiОng qР shм yбn
XiОng duм zhщ liъ x+ng xk xiа x+n yuаn zаI zhи tи biй de yи
Y xk mТyou y+ tin mТyou y+ gи shщn jin mиng jмng quбn dmu shн xiаn because

It's true love
KuаI lи de jiй zтyou bм shаng yОn jмn qнng de xiОng shтyou
GОn shтyou wТ zhОng x+n lР de wn dщ
Yтng wI xiаo dng zuт wТ de lР wщ
It's true love
FI wФ de xu hu jiаng luт zаI yнn sи shм jiи shаng
Shn hk x+ gОn juй lаng mаn shщn jin t jiщ zаI wТ mйn shn bin It's just for you~ just for you~

Y+ gи rйn shм gk shаn liОng gи rйn shм lаng mаn yаo gI nР wТ zuм hОo de wn nuОn
WТ zаI zhи tи biй de yи x+n xiаng tiаo dтng huТ yаn wТ yаo rаng nР chйn jмn zаI xР yuи

It's true love
KuаI lи de jiй zтyou bм shаng yОn jмn qнng de xiОng shтyou
GОn shтyou wТ zhОng x+n lР de wn dщ
Yтng wI xiаo dng zuт wТ de lР wщ
It's true love
KuаI lи de jiй zтyou bм shаng yОn jмn qнng de xiОng shтyou
GОn shтyou wТ zhОng x+n lР de wn dщ
Yтng wI xiаo dng zuт wТ de lР wщ
It's true love
FI wФ de xu hu jiаng luт zаI yнn sи shм jiи shаng
Shn hk x+ gОn juй lаng mаn shщn jin t jiщ zаI wТ mйn shn bin It's just for you~ just for you~

Shn hk x+ gОn juй lаng mаn shщn jin t jiщ zаI wТ mйn shn bin It's just for you~
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

True Love Lyrics

Super Junior – True Love Lyrics