Ohhh ohhh ohhh Ohhhh

Nie napiszк o miіoњci
Kolejnej piosenki
Miіoњж sama we mnie њpiewaж ma
Nie chcк prosiж o zbyt wiele
Nic mi dziњ nie potrzeba
Doceniam to z natury mam
Wiem jedno, їe dostaіam wiecej niї
Udџwign№ж sama zdoіam wiкc
Wysyіam trochк ciepіa
Swego gіosu, swego serca ahhh

Jeїeli jutra nie ma
Ja nie przestaje њpiewaж
To moja sutra serca..
Wyciszam sie
W wodzie umarіam dawno
Teraz opadam na dno
Pozwalam sobie znikn№ж
Po prostu brzmie

Chyba jestem jak ta tafla wody
Odbijam w sobie њwiat
I wasze biedne gіowy
Nie staram siк was zmieniaж
Daje sіowo
Jedno chcк wam daж
Obdarzyж was swobod№
Chcк tylko їeby wszystko
Њmiaіo do mnie zgіaszaж
Mуwiж co jest nie tak
Za nic nie przepraszaж
Nie zaprzeczaж kiedy stwierdzam, їe to miіoњж
Nie w№tpiж w wartoњж swoj№ nijak
Jestem wariatk№ komu ufaж jak nie sobie
Wiem jeњli czuje.. A znalazіam wіaњnie w Tobie
Odwagк, siік I intelekt.. W№tpisz?
Zobacz gdzie stoimy.. Dziњ siк pod tym podpisz

Jeїeli jutra nie ma
Ja nie przestaje њpiewaж
To moja sutra serca..
Wyciszam sie
W wodzie umarіam dawno
Teraz opadam na dno
Pozwalam sobie znikn№ж
Po prostu brzmie

Їadne sіowo
Nie ma teraz znaczenia
Nic nie nowego nie odkryje wiem
W jednym punkcie
Z biegem czasu siк zmieniam
Nawet pamiкж nie zatrzyma mnie

Jeїeli jutra nie ma
Ja nie przestaje њpiewaж
To moja sutra serca..
Wyciszam sie
W wodzie umarіam dawno
Teraz opadam na dno
Pozwalam sobie znikn№ж
Po prostu brzmie

Jeїeli jutra nie ma
Ja nie przestaje њpiewaж
To moja sutra serca..
Wyciszam sie
W wodzie umarіam dawno
Teraz opadam na dno
Pozwalam sobie znikn№ж
Po prostu brzmie

Wiкc wysyіam troche ciepіa
Wysyіam troche ciepіa
Wysyіam troche ciepіa
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Sutra Lyrics

Sistars – Sutra Lyrics