Ni doni diya na kô lô I te nimissa, I te nimissa, I te nimissa
Ni doni goya na kô lô, I di nimissa, I di nimissa, I di nimissa
Ni doni diya na kô lô I te nimissa, I te nimissa, I te nimissa
Kanu gno, furu gno, ki ye kuma fo tugna le là
A fô, ni te na saramaya fè a fô, ki ye kuma lô tugna n'fâ
A fô, ne te na sigi gnoya fè, à fo,
Kana kè maloya là, maloya, maloya ma
Yo kana kè maloya ma, maloya, Haaa maloya ma
Yo kana kè maloya ma
Aah ni doni goya na ko lô, maloya ma
Alla ba to nimissa le ma, mô lou
Alla ka na mô nimissa, I ba don nimissa ko lô,
A bi bila kelena miri là, o doun te mô gogna fèna
I kana dji mô là, mô no tè, ma beauté
I fa no lo dji, I kana dji mô là, mô nô tè, ma beauté
Fa no lo dji, I kana dji mô là, mô nô tè, ma beauté
Makôno, makôno, makôno, makôno ye few
Gni le le fè, I ma don I duma gné
Marifa dâ tè na, oh te bunssan là, bunssa te kô, mâ forçé, oohh ni lâ kanu le lô
Fâma Alla, Alla le dyagnè le da, a ki dyagnè, haa Alla le lô I dyagnè
Yarabila là, ka yaraba là,oh ah ne le yarabila deni la,
Ah mô fila kelena miri lô dô ma gnina dô kô, I ye Alla le lô I dya la gné
Fa no lo dji, I kana dji mô là, mô nô tè, ma beauté
Fa no lo dji, I kana dji mô là, mô nô tè, ma beauté
ça fait do bien d'être amoureux, aimé, heureux
Me dya na kuma fô, kâ dya na fini don, ko gnè dya na kolou kèla, mâ se dya na ko ni bè kèla
Ni gnè la là furu gno bèrè ka, ne be gnina o bè kô
Kanâ gnina kô iye Alla le lô I diya là gné
Alla mana mi kè I kana dji mô là, mô nô tè, ma beauté
Alla mana mi kè I kana dji mô là, mô nô tè, ma beauté
Makôno, makôno, makôno, makôno ye few, (i di nimissa)
Gni le le fè,(i di nimissa) I ma don I duma gné
Ni doni goya na kô lô, I di nimissa,gni le le fè,
I di nimissa, I ma don duma gné, I di nimissa
Chérie tu me fais bobo, bobo, bobo duma gné
Bobo, chérie tu me fais bobo, bobo, I ma don duma gné
Bobo, Chérie tu me fais bobo, bobo, bobo duma gné
Chérie tu me fais bobo, bobo, bobo duma gné
Alla mana mi kè I kana dji mô lâ, mô nô tè, ma beauté
Chérie tu me fais bobo, bobo, aaaaahn.....
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Bobo Lyrics

Salif Keita – Bobo Lyrics

Songwriters: MANFILA KANTE, SALIF KEITA
Bobo lyrics © EMI Music Publishing, Sony/ATV Music Publishing LLC

LyricFind
Lyrics term of use