Chan eil an t-adhar os cionn Lunnainn
A-nochd soilleir no dorch
Fada bho abhainn an t-sluaigh
Gun sgial air coinneal mтare latha
No reultan na h-oidhche
Fada bho abhainn an t-sluaigh
An seo s'am baile gun chadal
Gun fhois is gun saorsa
Fada bho abhainn an t-sluaigh

Casan a' gluasad an abhainn an tuil
Fada bho abhainn an t-sluaigh
Na cuibhlichean 's cabhaig
A tionndaidh gun sgur
Fada bho abhainn an t-sluaigh
Cus ag adhradh beairteas
Air altair an t-shaoghail
Fada bho abhainn an t-sluaigh
Cаch gun dochas gun dachaidh
Air srаidean gun ghaol
Fada bho abhainn an t-sluaigh
Leis gach dath 's gach creideamh
Gach cainnt is gach ceаrn
Fada bho abhainn an t-sluaigh
Gach ceist is gach freagairt
Sмos an abhainn gu cuan
Fada bho abhainn an t-sluaigh
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Abhainn An T-Sluaigh Lyrics

Runrig – Abhainn An T-Sluaigh Lyrics