Јza na rzкsie mi siк trzкsie
Trzкsie mi siк іza na rzкsie
Јza na rzкsie mi siк trzкsie
Trzкsie mi siк іza na rzкsie

Raz w niedzielк przy kolacji
Siк znalazіam w sytuacji
Co tu kryж, ach niewesoіej

Powiedziaіeњ tak przy stole
Їe ogуlnie to nas lubisz, tylko
Ten sens їycia gubisz

Chyba siк z Tob№ rozwiodк
Zabiorк ze sob№ mіode
Bo Ty na moj№ urodк nie patrzysz juї

Chyba odejdк z wanienk№
Mіode zobaczysz nieprкdko
A Ty jak gіupi z panienk№ zostaniesz sam...

Doszіo do mnie їe Maіgoњka
Teї wiedziaіa, їe kogoњ
Kategorycznie namawiaіeњ,

Choж co prawda potem zwiaіeњ,
By pojechaж na kraj њwiata
Bo tu sensu їycia brak

Chyba siк z Tob№ rozwiodк
Zabiorк ze sob№ mіode
Bo Ty na moj№ urodк nie patrzysz juї

Chyba odejdк z wanienk№
Mіode zobaczysz nieprкdko
A Ty jak gіupi z panienk№ zostaniesz sam...

Ktoњ mi rzuciі mimochodem
Pij№c duї№ whisky z lodem
Їe lubiіeњ takїe Jolkк

Zanim jeszcze byіa z Bolkiem
Whisky wyj№і ktoњ z kredensu
Poszukuj№c їycia sensu

Chyba siк z Tob№ rozwiodк
Zabiorк ze sob№ mіode
Bo Ty na moj№ urodк nie patrzysz juї

Chyba odejdк z wanienk№
Mіode zobaczysz nieprкdko
A Ty jak gіupi z panienk№ zostaniesz sam...

Powiedziaіa mi teї Zocha,
Ktуrej nigdy nikt nie kochaі
Їe sіyszaіa, jak Ty w windzie

Tіumaczyіeњ temu Lindzie
Їe ogуlnie to jest nieџle,
Tylko sensu їycia brak - to tak?

Јza na rzкsie mi siк trzкsie
Trzкsie mi siк іza na rzкsie

Chyba siк z Tob№ rozwiodк
Zabiorк ze sob№ mіode
Bo Ty na moj№ urodк nie patrzysz juї

Chyba odejdк z wanienk№
Mіode zobaczysz nieprкdko
A Ty jak gіupi z panienk№ zostaniesz sam...

Chyba odejdк z kredensem
I іzк zabiorк i rzкsк
A Ty jak durny z tym sensem zostaniesz sam...
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

£Za Na Rzêsie (Mi Siê Trzêsie) Lyrics

Maryla Rodowicz – £Za Na Rzêsie (Mi Siê Trzêsie) Lyrics