ahuiki nikato kurasaibo
nishi koko kurasuraibo
okira yokisankara teshiro kato.

ahuiki nikato kurasaibo
nishi koko kurasuraibo
okira yokisankara teshiro kato.

mininoko
ketakesakehuato

kasiro kamoto kurasaibo
tiko kasu kurasuraibo
huiki huokitoki
matsumuto shirolama
ocarina matasuri
kaka kaka

yaiyo bonsai
kuni bonsai
koyo bonsai

yaiyo bonsai
kuni bonsai
koyo bonsai

hochi tochi morochi tochi
kurasaibo
nishi koko kurasuraibo
okira yokisankara teshiro kato
mininoko ketake sakehuato

huokitoki tikokatsu kurasaibo
huokitoki shirolama kurasuraibo
huokitoki tikokatsu kurasaibo
huokitoki shirolama kurasuraibo

ahuki nikato kurasaibo
tiko kasu kurasuraibo
huiki huokitoki
matsumoto shirolama
ocarina matasuri
kaka kaka

yaiyo bonsai
kuni bonsai
koyo bonsai
yaiyo bonsai
kuni bonsai
koyo bonsai

mininoko ketake sakehuato
huokitoki tikokatsu kurasaibo
huokitoki shirolama kurasuraibo
huokitoki tikokatsu kurasaibo
huokitoki shirolama kurasuraibo

yaiyo bonsai
kuni bonsai
koyo bonsai
kuni bonsai

para papara para papara para papaaa
yaiyo bonsai
kuni bonsai
koko bonsai
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Kurasaibo Lyrics

Liquits – Kurasaibo Lyrics