Siof efta, ochoto, enja,
Tak to wіaњnie ja
Woіaj№ na mnie Cygan
Choж tak siк nie nazywam

Bo komu to przeszkadza
Gdy imiк siк nie zgadza
Dzieci z mojej ulicy
Musz№ siк ze mn№ liczyж

Gino to wіaњnie ja
Siof efta, ochoto, enja

Moїe jeszcze nie wiecie
Їe najwaїniejsze na њwiecie
To, їe zakochaіem siк w kobiecie
Co piкknie њpiewaж potrafi

Mogк siк godzinami
Na jej zdjкcie gapiж
Jestem w tym stanie po uszy
Bo њpiewa w mojej duszy

Ta najwaїniejsza nuta
Chcк aby ona byіa tutaj
Albo sam do niej pojadк
Wіoїк najlepsze ubranie

I kwiaty kupiк dla niej
I Polskк caі№ przejadк
Wyjaњniж, co czajк
Їe najbardziej kocham Kajк.
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Caje Sukarije Lyrics

Kayah – Caje Sukarije Lyrics