Allhamdo Lillah-e-Rabbil Aalameen
Shaam-o-Sahar
Rehmat Hai Teri
Sunn Ay Khuda
Iltija Meri
Mujhko Bhi Day
Chaaon Ghanayree
Sunn Lay Zara
Iltija Meri
Khaas Sada Hai
Harr Koi
Kaisee Hai Yeh Bay Basi
Kitnee Bay Yaqeen
Hai Yeh Zindagi
Dekh Behta Lahu
Kyoon Khamosh Hai Tu
Sunn Lay Zara
Iltija
Meri
Shaam-o-Sahar
Rehmat Hai Teri
Sunn Ay Khuda
Iltija Meri
Mujhko Bhi Day
Chaaon Ghanayree
Sunn Lay Zara
Iltija Meri
Tu Hee Meray
Dil Ka Yaqeen
Teray Siva
Koi Aur Nahin
Tu.. Bay Nayaaz
Tu.. Karsaaz
Aankhein Hain Aaj Nam
Chahoon Tera Karam
Sunn Lay Zara
Iltija
Meri..
Ya...
(Sunn Ay Khuda)
(Iltija Meri)
(Sunn Ay Khuda)
(Iltija Meri)
(Sunn Ay Khuda)
(Iltija Meri)
(Sunn Ay Khuda)
(Iltija Meri)
(Sunn Ay Khuda)
(Iltija Meri)
(Sunn Ay Khuda)
(Iltija Meri)
Tu.. Bay Nayaaz
(Sunn Ay Khuda)
(Iltija Meri)
(Sunn Ay Khuda)
(Iltija Meri)
(Sunn Ay Khuda)
(Iltija Meri)
Tu.. Karsaaz
(Sunn Ay Khuda)
(Iltija Meri)
Karsaaz...
(Sunn Ay Khuda)
(Iltija Meri)
(Sunn Ay Khuda)
(Iltija Meri)
(Sunn Ay Khuda)
(Iltija Meri)
(Sunn Ay Khuda)
(Iltija Meri)
(Sunn Ay Khuda)
(Iltija Meri)
(Sunn Ay Khuda)
(Iltija Meri)
(Sunn Ay Khuda)
(Iltija Meri)
(Sunn Ay Khuda)
(Iltija Meri)
(Sunn Ay Khuda)
(Iltija Meri)
(Sunn Ay Khuda)
(Iltija Meri)
(Sunn Ay Khuda)
(Iltija Meri) Fading Out
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Iltija Lyrics

Junoon – Iltija Lyrics