Got me running, got me hiding,
Got me run, hide, hide, run anyway you want to let it roll
yeah, yeah, yeah
You got me doin what you want me
So baby why you want to let go

Going up, going down
Got me up, down, down, up, anyway you want to let it roll
yeah, yeah, yeah
You got me doin what you want me
So baby why you want to let go

Got me beeping, got me hiding
Got me beep, hide, beep, hide, anyway you want to let it roll
yeah, yeah, yeah
You got me doin what you want me
So baby why you want to let go
Mail  |  Print  |  Vote

Baby What You Want Me Ato Do Lyrics

Jimmy Reed – Baby What You Want Me Ato Do Lyrics