I'm yesh metim lemala bashamaim
Az od me'at ani itam
Ma shenish'ar lakachat beinataim
Harbe avir velehotsi ashan
Lamrot hakol adain mekava she
Ma shehaya be'etsem lo nigmar
Vemi Ani
Kshehaguf baadama nishar

Anashim otsmim et ha'eynaim
Venirdamim ki me'uchar
Ma shenishar lenasot ki beinataim
Ani era mehashavua she'avar
Ve'I'm ani mikan sof sof holechet
Ma shehaya be'etsem lo nigmar
Hakol Zmani
Kshehaguf baadama nishar.

Ani roa oto hakol achshav beseder
Ulai gam hu poched lihyot levad
Rak lehavin oto shave' et kol hasevel
Keday livnot gam bishvili od aron echad.

I'm hachayim mitchlakim etsli leshnaim
Hachelek harishon nigmar mizman
Ma shenishar lekavot shebenataim
Hu yistapek bema sheyesh lo sham
Veim ani beamsterdam holech
Vema sheroim misham lo roim mikan
Kama zmani
Vekama she'ani katan.

Ani roa oto hakol achshav beseder
Ulai gam hu poched lihyot levad
Rak lehavin oto shave' et kol hasevel
Keday livnot gam bishvili od aron echad.
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Od Aron Echad Lyrics

Hayehudim – Od Aron Echad Lyrics