Keюke seni tanэmamэю
Keюke sevmemiю olsaydэm
Zincire vurulmuю gibi (Ooof)
Sana baрlэ kalmasaydэm (Repeatx2)

Aюkэn Mapushane
Эзinde ben mahkumum
Saзlarэn parmaklэk
Gцzlerin gardiyan olmuю (Repeatx2)

Эзinde ben ziyan oldum...

Alэn yazэmda varmэюsэn
Kalbimi benden зalmэюsэn
Sensizliрe bir duman gibi (Ooof)
Sigaranda beni yakmэюsэn

Aюkэn Mapushane
Эзinde ben mahkumum
Saзlarэn parmaklэk
Gцzlerin gardiyan olmuю (Repeatx2)

Эзinde ben ziyan oldum...

(Bass Guitars' sound)

Aюkэn Mapushane
Эзinde ben mahkumum
Saзlarэn parmaklэk
Gцzlerin gardiyan olmuю (Repeatx2)

Эзinde ben ziyan oldum...
Эзinde ben ziyan oldum...
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

AþKýn Mapushane Lyrics

Haluk Levent – AþKýn Mapushane Lyrics