Lo pa'am bakaitz
I'm redet hayom
Leor hashkia hadoech
Halachti elaich ve'et aruka
Hikshavti lekol zimratech

Katan hu vedal hu chadri
Va'ani bo sharuy ariri
Katan hu vedal hu chadri
Vaani bo sharuy ariri

Vechay bi hazecher
Haze hanahor
Hasheket haze veharoch
Umetek ha'etzev asher zimratech
Yada(a) al hanefesh linsoch

Katan hu vedal hu chadri
Va'ani bo sharuy ariri
Katan hu vedal hu chadri
Va'ani bo sharuy ariri

Veyesh ki nidme li
I'm redet hayom
Bishlot bi tugat dimdumim
Adain kekedem koletet ozni
Halachan hahu hatamim

Katan hu vedal hu chadri
Va'ani bo sharuy ariri
Katan hu vedal hu chadri
Va'ani bo sharuy ariri
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Lo Pa'am Bakayitz (Katan Hu Vedal Hu) Lyrics

Esther Ofarim – Lo Pa'am Bakayitz (Katan Hu Vedal Hu) Lyrics