Reggaeton sexxx!!!

Tirala tra
Tirala tra
Triala tra tra tra
Tirala tra
Tirala tra
Tirala tra tra tra

Dice tra tra tra
Dice tra tra
Dice tra tra tra tra tra tra
Dice tra tra
Dice tra tra

Tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra...

Ma ma ma dura ma duro
Que que que que lo que
So mo somos... Tecato tecato
Tecato, tecato, tecato, tecato

Er um er um er um er um el
Quereto (4x)

Tirala tra tirala tra tirala tra tra tra

Dice tra tra dice tru tra dice tra tra tra
Dice tra tra dice tra tra

El quereto tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra...

Ma ma ma dura ma duro
Que que que que lo que
So mo somos... Tecato tecato
Tecato, tecato, tecato, tecato

Er um er um er um er um el
Quereto (4x)
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Tra, Tra, Tra Lyrics

Don Chezina – Tra, Tra, Tra Lyrics