Es nencu љai viet savu miegu izgulti,
Es nencu љai viet savu miegu izgulti.
Rai-rai-rai ri-tam, rai-rai-rai ritam
Rair rallall, rdi rallall.

Ncu sti, ncu dzerti, ncu jautri padz+voti,
Ncu sti, ncu dzerti, ncu jautri padz+voti.
Rai-rai-rai ri-tam, rai-rai-rai ritam
Rair rallall, rdi rallall.

Ja es bktu to zinjis, ka tik jauki љai viet,
Ja es bktu to zinjis, ka tik jauki љai viet.
Rai-rai-rai ri-tam, rai-rai-rai ritam
Rair rallall, rdi rallall.

Es bkt' sievu l+dz pafmis ar visiemi brnifiem,
Es bkt' sievu l+dz pafmis ar visiemi brnifiem.
Rai-rai-rai ri-tam, rai-rai-rai ritam
Rair rallall, rdi rallall.

Tie palika aizkrsnI, vderifus kas+dami,
Tie palika aizkrsnI, vderifus kas+dami.
Rai-rai-rai ri-tam, rai-rai-rai ritam
Rair rallall, rdi rallall.

Visa mana naba nieza, k es gribu brandav+nu,
Visa mana naba nieza, k es gribu brandav+nu.
Rai-rai-rai ri-tam, rai-rai-rai ritam
Rair rallall, rdi rallall.

Kad iedzru brandav+nu, tad nabifa neniezja,
Kad iedzru brandav+nu, tad nabifa neniezja.
Rai-rai-rai ri-tam, rai-rai-rai ritam
Rair rallall, rdi rallall.

Kad iedzru johaidriku, nosprd+ju Miku pliku,
Kad iedzru johaidriku, nosprd+ju Miku pliku.
Rai-rai-rai ri-tam, rai-rai-rai ritam
Rair rallall, rdi rallall.

Mksu ciema meitifmi treju taku vderifi,
Mksu ciema meitifmi treju taku vderifi.
Rai-rai-rai ri-tam, rai-rai-rai ritam
Rair rallall, rdi rallall.

Pa pirmiemi ћ+da brauca, pa otriemi ignifi,
Pa pirmiemi ћ+da brauca, pa otriemi ignifi.
Rai-rai-rai ri-tam, rai-rai-rai ritam
Rair rallall, rdi rallall.

Pa treљiemi ciema puiљI ћagarifus vizinja,
Pa treљiemi ciema puiљI ћagarifus vizinja.
Rai-rai-rai ri-tam, rai-rai-rai ritam
Rair rallall, rdi rallall.

Es nencu љai vietI savu miegu izgulti,
Es nencu љai vietI savu miegu izgulti.
Rai-rai-rai ri-tam, rai-rai-rai ritam
Rair rallall, rdi rallall.
Hei!
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Es Nencu šai Viet Lyrics

Credo – Es Nencu šai Viet Lyrics