Mă interesează totul ce se petrece оn jurul meu
De ce оl vă d plвngвnd pe tata cвnd cвntă despre tată l să you
De ce? De ce?

De ce tot se vorbeş te оn lume precum că viaţ a scurtă e
Dar nimeni nu ne poate spune оn comparaţ ie cu ce
De ce? De ce?

E-o simplă оntrebare
Dar s-o оnţ eleg, mai e un pic
Mai e
Pвn' mă voi face mare
Acum nu оnteleg nimic
De ce?

De ce pe tata оl aud cвntвnd precum că bea non-stop
Dar niciodată nu l-am vă zut să bea ş I el mă car un strop
De ce? De ce?

De ce ne trebuie doi ani pentru a оnvăţ a de la pă rinţ I,
C** se vorbeş te iar cincizeci să ţ inem limba după dinţ I?
De ce? De ce?

E-o simplă оntrebare
Dar s-o оnţ eleg, mai e un pic
Mai e
Pвn' mă voi face mare
Acum nu оnteleg nimic
De ce?
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

De ce? Lyrics

Cleopatra Stratan – De ce? Lyrics