Rub the muffin on me
Rub the muffin on me
Int-int-int-int-int-int-int
Ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter
Pew pew pew
National

Rub the muffin on me
Rub the muffin on me
Int-int-int-int-int-int-int
Ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter
Pew pew pew
National
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

International Lyrics

Chase & Status – International Lyrics