An ciaradh m`fheasgair `s mo bheath` air claoidh
Mo rosg air dunadh `s a` bhas gun chli.
Stiuir cu s` an lar leam gu Eilean ciatach
Gu Aignish sgiamhach far an d`a aich mi.
An sin gun cairich sibh mi `san fhod
A measg mo chairdean `s mo shinnsrean coir,
Ri tonnan ba r-gheal a` bualadh traghad
`S ri machair Aignish nan laoigh `s nam bo.
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Aignish Lyrics

Capercaillie – Aignish Lyrics