As recorded by the elastic oz band

Do the oz,
Do the oz,
Do the oz, babe,
Do the oz,
Do the oz,
Do the oz, babe,
Do the oz,
Do the oz, babe.

Put your left hand in,
Your right hand out.
Do the oz, babe,
Dance all about.

Do the oz,
Do the oz, babe,
Do the oz,
Do the oz, babe,
Do the oz,
Do the oz, babe.

Pull your right leg up,
Your left leg down.
Do the oz, babe,
Get it all around.

Do the oz,
Do the oz,
Do it, do it do the oz,
Do the oz,
Do the oz,
Do the oz,
Do it, do it, do it,
Do it, do it,
Do the oz.

Pull your left wing in,
And put your right wing out.
Do the oz, baby,
Spread it all about, ow!

Do the oz.

Uh, uh.

Ddo - ddo - ddo - ddo - ddo - ddo - ddo - ddo - ddo - ddo,
Ddo - ddo - ddo - ddo - ddo - ddo - ddo - ddo - ddo - ddo,
Ddo - ddo - ddo - ddo - ddo - ddo
Now, now, now, now, now, now, now,
Do it, do it, do it, do it, do it,
Do it, do it, do it.

Well, do the oz,
Yeah, do the oz,
Yeah, do the oz, oz, baby,
Well, do the oz, oz, baby,
Well, do the oz, oz, baby,
Well, do the oz, now, baby,

Do it!!
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Do The Oz Lyrics

Yoko Ono – Do The Oz Lyrics