Ummati qad laaha fajrun farqubin nashral mubiin
Dawlatul Islami qamaat bi dima-ish shaadiqiin
Ummati qad laaha fajrun farqubin nashral mubiin
Dawlatul Islami qamaat bi dima-ish shaadiqiin

Dawlatul Islami qamaat bi jihadil muttaqiin
Qaddamul arwaha haqqaa bi tsabatin wa yaqiin
Dawlatul Islami qamaat bi jihadil muttaqiin
Qaddamul arwaha haqqaa bi tsabatin wa yaqiin
Li yuqamaddina fihaa syar'u rabbil 'alamiin

Ummati fastabsyiri laa tay asin nasrul qariib
Dawlatul Islami qamaat wa badal 'izzul mahiib
Ummati fastabsyiri laa tay asin nasrul qariib
Dawlatul Islami qamaat wa badal 'izzul mahiib

Asyraqat tarsumu majda wantaha 'ahdul ghuruub
Bi rijaalin aw fiya in laa yahabunal huruub
Asyraqat tarsumu majda wantaha 'ahdul ghuruub
Bi rijaalin aw fiya in laa yahabunal huruub
Shaaghu majdi khalidil laa laysa yafna aw yaghiib

Ummati ALLAHU mawlaana fajuudi bid dimaa'
Lan ya'udan nashru illaa bi dimaa-isy syuhadaa'
Ummati ALLAHU mawlaana fajuudi bid dimaa'
Lan ya'udan nashru illaa bi dimaa-isy syuhadaa'

Man madhaw yarjuna mawlaa hum bi daaril ambiyaa'
Qaddamul arwaha LILLAAHI wa liddiina fidaa'
Man madhaw yarjuna mawlaa hum bi daaril ambiyaa'
Qaddamul arwaha LILLAAHI wa liddiina fidaa'
Ahlu badzlin wa 'athayaa ahlu judin wa ibaa'

Ummati fastabsyiri qad asyraqat syamsush shumuud
Walaqad sirna jumu'an li rubal majdit taliid
Ummati fastabsyiri qad asyraqat syamsush shumuud
Walaqad sirna jumu'an li rubal majdit taliid

Linu'idan nur wal iimaana wal 'izzal majiid
Bi rijaalin thalaqud dunyaa wa fazubil khuluud
Linu'idan nur wal iimaana wal 'izzal majiid
Bi rijaalin thalaqud dunyaa wa fazubil khuluud
Wa a 'adu ummatil amjaada wan nashral akiid

Ummati qad laaha fajrun farqubin nashral mubiin
Dawlatul Islami qamaat bi dima-ish shaadiqiin
Ummati qad laaha fajrun farqubin nashral mubiin
Dawlatul Islami qamaat bi dima-ish shaadiqiin
Ummati qad laaha fajrun farqubin nashral mubiin
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Ummati Qad Laha Fajrun Lyrics

Yaser Abu Isma'il – Ummati Qad Laha Fajrun Lyrics

More Yaser Abu Isma'il lyrics