Ee... Xewa sibe, xewa kur e
Bavo xer e, ev xisma ke ye, ax bavo!
Kerwane di re de
Dile min sewiti, ane
Serma xeribiye da me
Birina min kur e
Fistane baveje ser xwe pira min
Çiroken beje ane
Ji bo welate me u bo xeribiye
Beje bi ku ve ye riya me
Salan ji sala ye
Ey lo te ber ave min
Zaroki hevalen min
Seva bi ster
Çivaye bani werg derin
Qedera vi zemani ye
Kerwane kerwane
Kerwane be xwedi
Çirokan texe pasila xwe
Kerwane li ser re ye
Diroka me dile me ye
Hevalo tu ne tene yi
Ka loriya piran
Ka gaziya hevalan
Ew cihe me ye
Stera xewna ye
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Kerwane Lyrics

Vedat Yildirim – Kerwane Lyrics

More Vedat Yildirim lyrics