Nуi mЩt lЭi thфi
Ng°Эi Ўi ng°Эi cу nghe khфng
Nуi mЩt lЭi thфi
N°Эi cу nghe khфng
Ng°Эi Ўi ng°Эi nуi i
Em лng nh° thї
TrЈ lЭi anh i
Ng°Эi Ўi ng°Эi cу nghe khфng
TrЈ lЭi anh i
Ng°Эi Ўi ng°Эi cу nghe khфng
Ng°Эi Ўi ng°Эi biїt chng
Tim anh nhуi au

Nhуi au thм г sao
Cing qua nh° giҐc mЎ
au chЙ mЩt l§n
Mа mҐt em їn mгi mгi
Hйa mЩt l§n nпa
CС hйa mЩt l§n nпa
Hйa cho em nghe lЭi anh hйa

GiЭ thм anh hйa Г lаm gм
г khфng cтn lЎi gм
Hйa Г trНn Эi v"n yкyou em
V"n yкyou em thм sao
Cing г quб muЩn mаng
г khфng cтn nh° ngаy x°a Ґy
GiЭ thм anh hйa Г lаm gм
г khфng cтn lЎi gм
Hйa Г trНn Эi v"n hy vНng
V"n tin mЩt ngаy mai
Ng°Эi sЅ Quay vБ vЫi anh
VБ bкn anh nh° nhпng ngаy x°a
Mмnh г Я bкn nhau

GiЭ mа anh hйa cing г quб xa
Em г b°Ыc i khфng vБ вyou anh
Em лng xa anh
Quay vБ i ng°Эi hбi
Lаm lЎi tл §you i hбi ng°Эi

GiЭ thм anh hйa Г lаm gм
г khфng cтn lЎi gм
Hйa Г trНn Эi v"n hy vНng
Tin mЩt ngаy mai
Ng°Эi sЅ Quay vБ vЫi anh
VБ bкn anh nh° nhпng ngаy x°a
Mмnh г Я bкn nhau
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Gio Thi Anh Hua De Lam Gi Lyrics

Ung Hoang Phuc & Nhom H.A.T – Gio Thi Anh Hua De Lam Gi Lyrics

More Ung Hoang Phuc & Nhom H.A.T lyrics