Handhuvaruge raalhun
Dhehithah finikan libijjey
Oevaruga jehidhaan
Dhehithun ekugaa ruhijjey
Abadhah ekugaa ulhen
Eki ray ray
Vaudhaa ahudhaa
Kurevuney kurevuney

Handhuvaruge raalhun
Dhehithah finikan libijjey

Reechchey bunaahaa
Farihin lhenthah getheemey
Loabeege raagun
Firumaa bosdhee hedheemey
Ufalun handhuvaru mathee
Eki ray ray
Vaudhaa ahudha
Kurevunee kurevunee

Handhuvaruge raalhun
Dhehithah finikan libijjey

Loabeege maathah
Dhehithun hissaa kureemey
Babulhaa vidhunthah
Kandugaa fashuvin jareevey
Loabin ekugaa ulhen
Eki ray ray
Vaudhaa ahudhaa
Kurevuney kurevuney

Handhuvaruge raalhun
Dhehithah finikah libijjey
Oevaruga jehidhaan
Dhehithun ekugaa ruhijjey
Abadhah ekugaa ulhen
Eki ray ray
Vaudhaa ahudhaa
Kurevuney kurevuney
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Eki Ray Ray Lyrics

Sultans – Eki Ray Ray Lyrics

Handhuvaruge raalhun
Dhehithah finikan libijjey
Oevaruga jehidhaan
Dhehithun ekugaa ruhijjey
Abadhah ekugaa ulhen
Eki ray ray
Vaudhaa ahudhaa
Kurevuney kurevuney

Handhuvaruge raalhun
Dhehithah finikan libijjey

Reechchey bunaahaa
Farihin lhenthah getheemey
Loabeege raagun
Firumaa bosdhee hedheemey
Ufalun handhuvaru mathee
Eki ray ray
Vaudhaa ahudha
Kurevunee kurevunee

Handhuvaruge raalhun
Dhehithah finikan libijjey

Loabeege maathah
Dhehithun hissaa kureemey
Babulhaa vidhunthah
Kandugaa fashuvin jareevey
Loabin ekugaa ulhen
Eki ray ray
Vaudhaa ahudhaa
Kurevuney kurevuney

Handhuvaruge raalhun
Dhehithah finikah libijjey
Oevaruga jehidhaan
Dhehithun ekugaa ruhijjey
Abadhah ekugaa ulhen
Eki ray ray
Vaudhaa ahudhaa
Kurevuney kurevuney