Jongi ullyoso modu yogi moyoso
Gurohge jajung nadon irdur modu ijoboryo
Jiwoboryo nowa hamke hanun shigan

Modu arumdaun chuog uh~!
Hengboghedon giog gu sogeso
Uri hanayodon giog kaji
Gugokaji nanun ganjighago shipho
Jagun hanakaji

Uri arumdaun nunur bomyo
Hengboghedon jigum isunganur gioghe uh~!

Huinnun sairo sormerur thago
Dallinun gibun sang khoedo hada
Jongi ullyoso jang dan majchuni
Hungyowoso sorinophyo
Nore buruja

Jongsori ullyora jongsori ullyo
Uri sorme palli dallyo jongsori ullyora
Jongsori ullyora jongsori ullyo
Uri sorme palli dallyo palli dallija

Naui orirjog gugose hayan nuni
Hambag nuni nerimyon jichyoidon
Naui maum dalleryo
Gute gu shijollo doraga

Nanun chajaga thiobshi margun maumuro
Sormerur kurdon naui mosuburo
Guron mosuburo nomu hengboghe
Guriun gute gu shijar gu chuog uh~!

Huinnun sairo sormerur thago
Dallinun gibun sang khoedo hada
Jongi ullyoso jang dan majchuni
Hungyowoso sorinophyo
Nore buruja

Na ijur su obsodon guteui giog gu gyourur
Dashi doragago isso naui jongdun gu gosuro

Jongsori ullyora jongsori ullyo
Uri sorme palli dallyo jongsori ullyora
Jongsori ullyora jongsori ullyo
Uri sorme palli dallyo palli dallija

Hayan nunsogui giogdur gu mankhum khoborin nemosub
Dashi doedolligo isso naui jongdun igoseso

Jongsori ullyora jongsori ullyo
Uri sorme palli dallyo jongsori ullyora
Jongsori ullyora jongsori ullyo
Uri sorme palli dallyo palli dallija
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Jingle Bell Lyrics

SM Town – Jingle Bell Lyrics

Jongi ullyoso modu yogi moyoso
Gurohge jajung nadon irdur modu ijoboryo
Jiwoboryo nowa hamke hanun shigan

Modu arumdaun chuog uh~!
Hengboghedon giog gu sogeso
Uri hanayodon giog kaji
Gugokaji nanun ganjighago shipho
Jagun hanakaji

Uri arumdaun nunur bomyo
Hengboghedon jigum isunganur gioghe uh~!

Huinnun sairo sormerur thago
Dallinun gibun sang khoedo hada
Jongi ullyoso jang dan majchuni
Hungyowoso sorinophyo
Nore buruja

Jongsori ullyora jongsori ullyo
Uri sorme palli dallyo jongsori ullyora
Jongsori ullyora jongsori ullyo
Uri sorme palli dallyo palli dallija

Naui orirjog gugose hayan nuni
Hambag nuni nerimyon jichyoidon
Naui maum dalleryo
Gute gu shijollo doraga

Nanun chajaga thiobshi margun maumuro
Sormerur kurdon naui mosuburo
Guron mosuburo nomu hengboghe
Guriun gute gu shijar gu chuog uh~!

Huinnun sairo sormerur thago
Dallinun gibun sang khoedo hada
Jongi ullyoso jang dan majchuni
Hungyowoso sorinophyo
Nore buruja

Na ijur su obsodon guteui giog gu gyourur
Dashi doragago isso naui jongdun gu gosuro

Jongsori ullyora jongsori ullyo
Uri sorme palli dallyo jongsori ullyora
Jongsori ullyora jongsori ullyo
Uri sorme palli dallyo palli dallija

Hayan nunsogui giogdur gu mankhum khoborin nemosub
Dashi doedolligo isso naui jongdun igoseso

Jongsori ullyora jongsori ullyo
Uri sorme palli dallyo jongsori ullyora
Jongsori ullyora jongsori ullyo
Uri sorme palli dallyo palli dallija