Chuir mi mo chщl ri Lunnainn
An samhradh air m'aodann
's mi air srаidean mтare na Roinn-Eтrpa
's mi le mo rщn, le m'anam, mo bhratach
Mo ghrian, mo ghealach щare
's sheas mi 's na аiteachan a sheas m'athair
's iomadh cogadh a tha ann airson saorsa
Dа fhichead bliadhna 's an dмleab air fhаgail
Briathran do linn 's do sheorsa

Baile beag anns a' Ghearmailt
Gruagach cho bтidheach
Le sщilean lаn sonas is brтn
Thuirt I "a bheil fhios agaibh fhиin,
An t-sochair 'tha agaibh?
Tha eallach eachraidh air
Mo ghuaillean cho trom"
Chrath sinn lаmhan, 's dh'fhalbh I a' seinn
An dаn tha domhainn, 's gach anam de dhaoine
Dh'fhаg mi I le blas beag de mo dhщthaich
Dh'fhаg I mi leis a' chompanas щare

Tha na brataich a' snаmh
An cuan de dhathan
Do chаnan binn an cluas na Roinn-Eтrpa
Tha na srаidean beт le cainnt 's togair
Srаidean am Babel щare
's thusa mo rщn, tha cothrom mad choinneamh
Tha do chliщ air 'dhol tarsainn an cuan
Thusa tha meanbh, bi lаidir, bi аlainn
Taisbean do chаnan, bi buan
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Sràidean Na Roinn-Eòrpa Lyrics

Runrig – Sràidean Na Roinn-Eòrpa Lyrics