Anna Maria JopekJezus Malusieñki

Jezus malusieсki leїy wњrуd stajenki Pіacze z zimna nie daіa mu matula sukienki. Pіacze z zimna nie daіa mu matula sukienki. Bo uboga byіa, r№bek z gіowy zdjкіa, W ktуry Dzieciк owin№wszy, siankiem Je okryіa W ktуry Dzieciк owin№wszy, siankiem Je okryіa Nie ma kolebeczki, ani poduszeczki, We їіobie Mu poіoїyіa siana pod gіуweczki. We їіobie Mu poіoїyіa siana pod gіуweczki. Dziecina siк kwili, Matuleсka lili W nуїki zimno, їіobek twardy, stajenka siк chyli W nуїki zimno, їіobek twardy, stajenka siк chyli Panienka truchleje, a mуwi№c іzy leje: O mуj synu! Wola Twoja, nie moja siк dzieje O mуj synu! Wola Twoja, nie moja siк dzieje Tylko nie pіacz, proszк, bo їalu nie zniosк, Dosyж go mam z mкki Twojej, ktуr№ w sercu noszк Dosyж go mam z mкki Twojej, ktуr№ w sercu noszк
Lyricsfreak.com © 2019