Kirvati kekirvat hayam,
Gazlu et shnati,
Nishmat apech nashvah min hayam,
Vatachdor meluchah, El beiti.
Vegalim bedachyam,
Olim bevichyam,
Limromei ahavati, Boi kala.
Beyare'ach adom mul hayam,
Mefakeh damech.
Beyare'ach adom mul hayam,
Dami vedamech.
Vegalim bedachyam,
Zo'akim bevichyam,
Et shmech, et shmech, et shmech,
Boi kala.

Eich esgor et chaloni,
Ukrovah hasufah?
Eich esgor et chaloni,
Ve'at yechefah?
Eich esgor et chaloni,
Vehayam kara?
Eich esgor et chaloni,
Ve'at erah?

Vehao'ach milev haleil,
Et shnati kara?
Boi kala.
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Hu Lyrics

Noa – Hu Lyrics

Kirvati kekirvat hayam,
Gazlu et shnati,
Nishmat apech nashvah min hayam,
Vatachdor meluchah, El beiti.
Vegalim bedachyam,
Olim bevichyam,
Limromei ahavati, Boi kala.
Beyare'ach adom mul hayam,
Mefakeh damech.
Beyare'ach adom mul hayam,
Dami vedamech.
Vegalim bedachyam,
Zo'akim bevichyam,
Et shmech, et shmech, et shmech,
Boi kala.

Eich esgor et chaloni,
Ukrovah hasufah?
Eich esgor et chaloni,
Ve'at yechefah?
Eich esgor et chaloni,
Vehayam kara?
Eich esgor et chaloni,
Ve'at erah?

Vehao'ach milev haleil,
Et shnati kara?
Boi kala.