Yumi, Yumi, Yumi I glat blong talem se,
Yumi, Yumi, Yumi I man blong Vanuatu!
1.
God I givim ples ia long yumi,
Yumi glat tumas long hem,
Yumi strong moyumi fri long hem,
Yumi brata evriwan!
Yumi, Yumi, Yumi, Yumi I glat blong talem se,
Yumi, Yumi, Yumi I man blong Vanuatu!
2.
Plante fasin blong bifo I stap,
Plante fasin blong tedei,
Be yumi I olsem wan nomo,
Hemia fasin blong yumi!
Yumi, Yumi, Yumi, Yumi I glat blong talem se,
Yumi, Yumi, Yumi I man blong Vanuatu!
3.
Yumi save plante wok I stap,
Long ol aelan blong yumi,
God I help em yumi evriwan,
Hemi papa blong yumi,
Yumi, Yumi, Yumi I glat blong talem se,
Yumi, Yumi, Yumi I man blong Vanuatu!
Sent by Carlos Andrй Pereira da Silva Branco
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Vanuatu Native Anthem Text Lyrics

National Anthem – Vanuatu Native Anthem Text Lyrics

Yumi, Yumi, Yumi I glat blong talem se,
Yumi, Yumi, Yumi I man blong Vanuatu!
1.
God I givim ples ia long yumi,
Yumi glat tumas long hem,
Yumi strong moyumi fri long hem,
Yumi brata evriwan!
Yumi, Yumi, Yumi, Yumi I glat blong talem se,
Yumi, Yumi, Yumi I man blong Vanuatu!
2.
Plante fasin blong bifo I stap,
Plante fasin blong tedei,
Be yumi I olsem wan nomo,
Hemia fasin blong yumi!
Yumi, Yumi, Yumi, Yumi I glat blong talem se,
Yumi, Yumi, Yumi I man blong Vanuatu!
3.
Yumi save plante wok I stap,
Long ol aelan blong yumi,
God I help em yumi evriwan,
Hemi papa blong yumi,
Yumi, Yumi, Yumi I glat blong talem se,
Yumi, Yumi, Yumi I man blong Vanuatu!
Sent by Carlos Andrй Pereira da Silva Branco