Aah aah aaah aaah minak inta wo aaaaah!
Yaly ramitny fy bahr el aaah
Habiby ana 'awzak inta
Habiby mehtaglak inta habiby
Habiby wa maleesh aoloo ghirak habiby
Ooooh habiby
Mistaneek mistaneek, tetaal 'aleya leeh?
Mistaneek mistaneek, tetaal 'aleya leeh?
Mistaneek mistaneek, tetaal 'aleya leeh?
Mistaneek mistaneek, tetaal 'aleya leeh?
Ah minak inta wo aah
Yaly ramitny fy bahr el aah
Ah minak inta wo aah
Yaly ramitny fy bahr el aah
Ah minak inta wo aah
Yaly ramitny fy bahr el aah
Ah minak inta wo aah
Yaly ramitny fy bahr el aah
Mistaneek mistaneek, tetaal 'aleya leeh?
Mistaneek mistaneek, tetaal 'aleya leeh?
Hamsit alby, 'aleek betsalem
Hamsit alby, 'aleek betsalem
Oo betetkalem 'an ashwai
Rod wo 'aleya inshalla etsalem
Winta ba'eed haseet bi forai
Ah minak inta wo aah
Yaly ramitny fy bahr el aah
Ah minak inta wo aah
Yaly ramitny fy bahr el aah
Mistaneek mistaneek, tetaal 'aleya leeh?
Mistaneek mistaneek, tetaal 'aleya leeh?
Law yoom tedar
'ala nesyany
Da'na habiby ma'ak wi taany
Dana alby wa rohy wa leyl ya
Sahran elly sahran el leyl wo sabheya
Dana alby wa rohy wa leyl ya
Sahran elly sahran el leyl wo sabheya
Winta ba'eed haseet biforai
Mistaneek mistaneek, tetaal 'aleya leeh?
Mistaneek mistaneek, tetaal 'aleya leeh?
Mistaneek mistaneek, tetaal 'aleya leeh?
(Aah mistaneek)
Mistaneek mistaneek, tetaal 'aleya leeh?
(Oooh ooh)
Mistaneek mistaneek, tetaal 'aleya leeh?
Mistaneek mistaneek, tetaal 'aleya leeh?
(Habiby)
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Mistaneek Lyrics

Natacha Atlas – Mistaneek Lyrics

Aah aah aaah aaah minak inta wo aaaaah!
Yaly ramitny fy bahr el aaah
Habiby ana 'awzak inta
Habiby mehtaglak inta habiby
Habiby wa maleesh aoloo ghirak habiby
Ooooh habiby
Mistaneek mistaneek, tetaal 'aleya leeh?
Mistaneek mistaneek, tetaal 'aleya leeh?
Mistaneek mistaneek, tetaal 'aleya leeh?
Mistaneek mistaneek, tetaal 'aleya leeh?
Ah minak inta wo aah
Yaly ramitny fy bahr el aah
Ah minak inta wo aah
Yaly ramitny fy bahr el aah
Ah minak inta wo aah
Yaly ramitny fy bahr el aah
Ah minak inta wo aah
Yaly ramitny fy bahr el aah
Mistaneek mistaneek, tetaal 'aleya leeh?
Mistaneek mistaneek, tetaal 'aleya leeh?
Hamsit alby, 'aleek betsalem
Hamsit alby, 'aleek betsalem
Oo betetkalem 'an ashwai
Rod wo 'aleya inshalla etsalem
Winta ba'eed haseet bi forai
Ah minak inta wo aah
Yaly ramitny fy bahr el aah
Ah minak inta wo aah
Yaly ramitny fy bahr el aah
Mistaneek mistaneek, tetaal 'aleya leeh?
Mistaneek mistaneek, tetaal 'aleya leeh?
Law yoom tedar
'ala nesyany
Da'na habiby ma'ak wi taany
Dana alby wa rohy wa leyl ya
Sahran elly sahran el leyl wo sabheya
Dana alby wa rohy wa leyl ya
Sahran elly sahran el leyl wo sabheya
Winta ba'eed haseet biforai
Mistaneek mistaneek, tetaal 'aleya leeh?
Mistaneek mistaneek, tetaal 'aleya leeh?
Mistaneek mistaneek, tetaal 'aleya leeh?
(Aah mistaneek)
Mistaneek mistaneek, tetaal 'aleya leeh?
(Oooh ooh)
Mistaneek mistaneek, tetaal 'aleya leeh?
Mistaneek mistaneek, tetaal 'aleya leeh?
(Habiby)