Ja es bktu grmata, tu bktu mans ststs
Tam nebktu beigas, taj bktu tavi skkpsti, glsti
Viss bktu bez steigas, nekas nevartu noiet greizi
K tas ir paљlaik
No r+tiem mostos, kop nakt+s skat+t zvaiznes
Bez tevis dienas ir k vasaras bez saules
Galv tikai tu, itk citu nebktu uz pasaules
Tu esi k narkotikas, no kurm man ir liela atkar+ba
Kad esi ar mani, viss apkrtjais ir mazsvar+gs
Es vairk domju ar sirdi, t ir mana lielk k<kda
Cer+bas jkt, tev blakus bkt
Tu esi skaistk bktne, ko esmu saticis
Jebkad, un kad neesi ar mani
Љ7iet nav pagjuљas 3 dienas, bet gan gadi
Tu saki, sapfi piepilds, tu esi mans lielkais sapnis
Vairk par visu gribu redzt tavu smaidu, kad atveru acis
Tu man pietrkksti <oti, kaut neesi piederjusi man
Man ar skkpstiem par maz, man ar nakti nav gan'.

Es mainu naidu, pret smaidu
Ir prk maz t laika
Mks jau sen laime gaida
Tepat aiz stkra, t vajag
Tikai lai tu notici tam, un lai tu uzticies man
Tie nav tukљI vrdi, es gribu ar tevi saist+t dz+vi savu
Tu padari traku mani, aizej prom, atkal zvani
Pc tam nakt+m, kad tev 7ermenis kails
Kad jau zuduљas bailes
Kad vltos lai beidzot apstjas laiks,
Bet nekas nav mkћ+gs, bktu stulbi tagad sol+t bezgal+gu laimi
Tu esi +paљa, tpat k katrs tavs skatiens
Es zinu neesmu idels, tpat k mana attiekme
Bet viss ko esmu tev teicis, ir bijis tieљm patiess
Tpat k jktas, ts k<kst stiprkas ar katru dienu
Atstjot es tevi vienu, pazaudtu da<you sevis
Pat tad kad apskauj mani, sajkta ka paceltos virs zemes
Nc ar mani, un aiz smaida zud+s asaras
Ts nomain+s neaizmirstami r+ti un vakari, ziemas, vasaras.

Visvairk noћlo lietas, kuras tiek palaistas garm
Nevis k<kdas, kas pie<autas, tpc dosimies tlk
Es pret tevi jktu daudz ko vairk par patiku
Es neko nenoћloju, tieљm prieks ka tevi satiku
Tu esi tuvusi man tik tuva, pa tik neilgu laiku
Ka pat br+ћiem liekas ka tu esi viss ko man vajag
Ar vienu skatienu, tu spj uzlabot visu dienu
Tavs izskats un љarms mani pavedina k nevienu
Apskvieni, kas ievieљs mieru un silda visvairk
Tuv+b nakt+s, kad mazk par visu r+tu gaidm
Kad esi man klt, ikdienas pelc+ba gaist tri
Es nojaucu visas robeћas, љ7rљ<you nav, iesim visam pri
Viens otram spersim pret+ soli, dod man roku, iesim tlu
Ar tevi bkdams, љ7iet ka lidoju, tu man pieљ7ir sprnus
Esmu slims ar tevi, pret љo slim+bu nav zles
Mks nesps љ7irt ne laiks, ne skau#I, ne tles.
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Biksaldseyes Lyrics

Masts – Biksaldseyes Lyrics

Ja es bktu grmata, tu bktu mans ststs
Tam nebktu beigas, taj bktu tavi skkpsti, glsti
Viss bktu bez steigas, nekas nevartu noiet greizi
K tas ir paљlaik
No r+tiem mostos, kop nakt+s skat+t zvaiznes
Bez tevis dienas ir k vasaras bez saules
Galv tikai tu, itk citu nebktu uz pasaules
Tu esi k narkotikas, no kurm man ir liela atkar+ba
Kad esi ar mani, viss apkrtjais ir mazsvar+gs
Es vairk domju ar sirdi, t ir mana lielk k<kda
Cer+bas jkt, tev blakus bkt
Tu esi skaistk bktne, ko esmu saticis
Jebkad, un kad neesi ar mani
Љ7iet nav pagjuљas 3 dienas, bet gan gadi
Tu saki, sapfi piepilds, tu esi mans lielkais sapnis
Vairk par visu gribu redzt tavu smaidu, kad atveru acis
Tu man pietrkksti <oti, kaut neesi piederjusi man
Man ar skkpstiem par maz, man ar nakti nav gan'.

Es mainu naidu, pret smaidu
Ir prk maz t laika
Mks jau sen laime gaida
Tepat aiz stkra, t vajag
Tikai lai tu notici tam, un lai tu uzticies man
Tie nav tukљI vrdi, es gribu ar tevi saist+t dz+vi savu
Tu padari traku mani, aizej prom, atkal zvani
Pc tam nakt+m, kad tev 7ermenis kails
Kad jau zuduљas bailes
Kad vltos lai beidzot apstjas laiks,
Bet nekas nav mkћ+gs, bktu stulbi tagad sol+t bezgal+gu laimi
Tu esi +paљa, tpat k katrs tavs skatiens
Es zinu neesmu idels, tpat k mana attiekme
Bet viss ko esmu tev teicis, ir bijis tieљm patiess
Tpat k jktas, ts k<kst stiprkas ar katru dienu
Atstjot es tevi vienu, pazaudtu da<you sevis
Pat tad kad apskauj mani, sajkta ka paceltos virs zemes
Nc ar mani, un aiz smaida zud+s asaras
Ts nomain+s neaizmirstami r+ti un vakari, ziemas, vasaras.

Visvairk noћlo lietas, kuras tiek palaistas garm
Nevis k<kdas, kas pie<autas, tpc dosimies tlk
Es pret tevi jktu daudz ko vairk par patiku
Es neko nenoћloju, tieљm prieks ka tevi satiku
Tu esi tuvusi man tik tuva, pa tik neilgu laiku
Ka pat br+ћiem liekas ka tu esi viss ko man vajag
Ar vienu skatienu, tu spj uzlabot visu dienu
Tavs izskats un љarms mani pavedina k nevienu
Apskvieni, kas ievieљs mieru un silda visvairk
Tuv+b nakt+s, kad mazk par visu r+tu gaidm
Kad esi man klt, ikdienas pelc+ba gaist tri
Es nojaucu visas robeћas, љ7rљ<you nav, iesim visam pri
Viens otram spersim pret+ soli, dod man roku, iesim tlu
Ar tevi bkdams, љ7iet ka lidoju, tu man pieљ7ir sprnus
Esmu slims ar tevi, pret љo slim+bu nav zles
Mks nesps љ7irt ne laiks, ne skau#I, ne tles.