Verse I:
Baye Baya Baye Baya
Baye Baya oh oh oh oh
Baba Yéni Ku Ngoulou Likana a Ba yi Bé Oh Oh Ah ah Mindzele Tata We Kuna Yeni Ngo

Chorus:
Baye Baya Oh Oh Oh Oh Baye Baya Oh Oh Oh Oh Oh

Verse 2:
Ah We Ye We Ya We Ye Weya Ngo
Ah We Ye We Ya We Ye Weya Oh Oh Oh Oh
Baba Yéni Ku Ngoulou Likana a Ba Yi Bé Mindzele Tata Ah We Rock We Kuna Yeni Ngo Oh Oh Oh

Chorus:
Baye Baya Oh Oh Oh Oh Baye Baya Oh Oh Oh Oh Oh

Verse 3:
Ah We Ye We Ya We Ye We Ya Ngo
Ah We Ye We Ya We Ye We Ya Ngo
Baba Yeni Ngulu Lilali A Bayi Bé éhéh
Ah Mindzele Tata We Kuna Yeni Ngo

Chorus:
Baye Baya Oh Oh Oh Oh Baye Baya Oh Oh Oh Oh Oh

Verse 4:
We Mufumé éh éh éh
Mufuma Me Wu Sebasse
Ya Massa Mwana Mu Nkulu Ba Ndzogo Ba Yobo Madza Mu Nkul’Abati Ah Ah Ah We Ye We Ya ah ah ah

Chorus:
Baye Baya Oh Oh Oh Oh Baye Baya Oh Oh Oh Oh Oh

Verse 5:
Ah We Ye We Ya We Ye We Ya Ngo
Ah We Ye We Ya We Ye We Ya Oh Oh Oh Oh
Yé Yé Yé Ye Ye Ngo
Ah Mindzele Tata Ba Tara Ku Mingoumina eh eh eh *Baba Yeni Ngulu Lilali A Ba Yi Bé
Ah Ah Baba Yeni Ngulu Likana A Bayi Bé éh éh éh Ye Ye Ye Ye eh Ye Ye
- Chorus:
- Break and improvisation section End section …
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Baye Baya Lyrics

Marius Billgobenson – Baye Baya Lyrics