Od zawsze teskniam od zawsze teskniam
Od zawsze teskniam od zawsze za tob
Na wszystko byo na wszystko byo
Na wszystko byo na wszystko za pno
Od zawsze teskniam od zawsze teskniam
Od zawsze teskniam za tob
To mi sie ni to mi sie ni
To mi sie ni to mi sie ni
Zawsze ten sam zawsze ten sam sen
Ni sie zimny ni mi sie godny
Ni mi sie smutny szary sen
Zamae mi serce bez jednego sowa
Zamae mi serce jednym prostym cieciem
Zamae mi serce zamae mi serce
Zamae mi serce jednym prostym cieciem
To mi sie ni to mi sie ni
Smutny szary sen
Od zawsze teskniam od zawsze teskniam
Od zawsze teskniam od zawsze za tob
Na wszystko byo na wszystko byo
Na wszystko byo na wszystko za pno
Od zawsze teskniam od zawsze teskniam
Od zawsze teskniam za tob
Zamae mi serce bez jednego sowa
Zamae mi serce jednym prostym cieciem
Zamae mi serce zamae mi serce
Zamae mi serce jednym prostym cieciem
To mi sie ni to mi sie ni
Godny szary sen
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

To Mi Si Lyrics

Maanam – To Mi Si Lyrics

Od zawsze teskniam od zawsze teskniam
Od zawsze teskniam od zawsze za tob
Na wszystko byo na wszystko byo
Na wszystko byo na wszystko za pno
Od zawsze teskniam od zawsze teskniam
Od zawsze teskniam za tob
To mi sie ni to mi sie ni
To mi sie ni to mi sie ni
Zawsze ten sam zawsze ten sam sen
Ni sie zimny ni mi sie godny
Ni mi sie smutny szary sen
Zamae mi serce bez jednego sowa
Zamae mi serce jednym prostym cieciem
Zamae mi serce zamae mi serce
Zamae mi serce jednym prostym cieciem
To mi sie ni to mi sie ni
Smutny szary sen
Od zawsze teskniam od zawsze teskniam
Od zawsze teskniam od zawsze za tob
Na wszystko byo na wszystko byo
Na wszystko byo na wszystko za pno
Od zawsze teskniam od zawsze teskniam
Od zawsze teskniam za tob
Zamae mi serce bez jednego sowa
Zamae mi serce jednym prostym cieciem
Zamae mi serce zamae mi serce
Zamae mi serce jednym prostym cieciem
To mi sie ni to mi sie ni
Godny szary sen