Nazэm Hikmet / Z. Livaneli
Saat dцrt yoksun
Saat beю, yok
Altэ, yedi, ertesi gьn
Daha ertesi
Ve belki kimbilir...
(...)
Kitap okurum
Эзinde sen varsэn
Юarkэ dinlerim
Эзinde sen
Oturdum ekmeрimi yerim
Karюэmda sen oturursun
Зalэюэrэm,
Karюэmda sen
(...)
En gьzel deniz,
Henьz gidilmemiю olandэr
En gьzel зocuk
Henьz bьyьmedi
En gьzel gьnlerimiz
Henьz yaюamadэklarэmэz
Ve sana sцylemek istediрim
En gьzel sцz
Henьz sцylememiю olduрum sцzdьr
O юimdi ne yapэyor?
Юu anda юimdi, юimdi, юimdi
Evde mi, sokakta mэ?
Зalэюэyor mu, uzanmэю mэ, ayakta mэ?
Kolunu kaldэrmэю olabilir mi, hey gьlьm
Beyaz kalэn bileрini nasэl da зэrзэplak eder bu hareketi
O юimdi ne yapэyor
Юu anda юimdi, юimdi, юimdi
Belki dizinde bir kedi yavrusu var, okюuyor
(...)
Belki de yьrьyordur, adэmэnэ atmak ьzeredir
Her kara gьnьmde onu bana
Tэpэю tэpэю getiren sevgili
Canэmэn iзi ayaklar
Ve ne dьюьnьyor, beni mi?
Yoksa ne bileyim
Fasulyenin neden
Bir tьrlь piюmediрini mi?
Yahut insanlarэn зoрunun neden bцyle
Bedbaht olduрunu mu?
O юimdi ne dьюьnьyor
Юu anda юimdi, юimdi
(...)
Saat dцrt yoksun
Saat beю, yok
Altэ, yedi, ertesi gьn
Daha ertesi
Ve belki kimbilir...
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Saat 4 Yoksun Lyrics

Livaneli Zulfu – Saat 4 Yoksun Lyrics