Ibabeni njalo bakithi[Hold on tight, my people]
Ninga dinwa[Don't get weary]
Ninga phelelwa nga mandla[Don't lose your strength]
Siya ba bona[We can see]
Bebe fun' ukusi xeda[They wanted to hold us back]
One by one
Ngeke ba lunge[They will not succeed]
One by one
Sizo nqoba[We will win]
One by one
Ngeke ba lunge[They will not succeed]
One by one
(Repeat)

Sizo nqoba[We will win]
Ngoba thina[Because]
Siya zazi[We know who we are]

Ngoba thina[Because]
Siya zazi[We know who we are]
(Repeat)

Zobona bayabaleka
Zobon, zobona[The cowards are running away]
Zobon, zobona
Zobon, zobona
Zobon
Amagwala

Ibala lami[The color of my skin]
Elimnyama[That is dark]
Ndiya zidla ngalo[I'm proud of it]

Ibala lami[The color of my skin]
Elimnyama[That is dark]
Ndiza kufa nalo[I will die with it]

Ibala lami[The color of my skin]
Elimnyama[That is dark]
Ndiya zidla ngalo[I'm proud of it]

Kumnandi[Oh yes]
Kwelakakith Eafrica[It's beautiful in Africa]
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

One By One Lyrics

Lion King – One By One Lyrics