Netz pores knafayim
Hasedek nifar
Hagvul kmo meytar bashamayim
Bishnat alpayim
Ani Meyutar
Kol yom oto davar
Ein li shum kivun
Ani shochev arum
Atuf berachamim
Elohim shaot
Veyesh lifamim
Ovrim kol haleylot
Kol Hayamim
Eich beshem shamayim
Eich kol ze nigmar
Ve'eich an'lo nikshar beintayim
Bishnat alpayim
Ani Meyutar
Kol yom oto davar
Ein li shum kivun
Ani shochev arum
Atuf berachamim
Elohim shaot
Veyesh lifamim
Ovrim kol haleylot
Kol Hayamim
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Lif'amim Lyrics

Hayehudim – Lif'amim Lyrics