Nowe pokolenia nie ustanie rodzÆV°¥vö¦÷væ–7’æö7’·M7'–Ò6VÇRrǖ6—R'&°¤6†ðr¶ö6†æ–R¦æ÷wRWGv÷'§–×’æ÷w’Àd
Bdziesz wysp‘–¶à okrtem bd ja

Nie chce dbu|ej |y w przemocy
W takiej d|ungli wegetacja jest chaosem serc
Wol wybra drog prawdy
Ni| z zakrtem drog, ktуry do przebycia ci|ki jest

Ju| si nie boje, gdy tylko bboga cisza
Towarzystwa dotrzymuje mi
Czy przy mnie stoisz a mo|e gdzie[ daleko jest ta wyspa
Ktуr¦W7FU²G¤¦VFæòG–ƶòv–VÒÂÆR6gle pbyn tam
Przy tobie pokocha [wiat, zniweczy cabe zbo

Ju| wiem, |e agresja rodzi si w ka|dym z nas
Wiem, |e nie ka|dy potrafi walczy z ni¥ö¶öçV  setki my[li niczym mil
Chc odnalez czbowieka w ka|dym z nas

Ja ju| si nie boj kiedy[ cisz¦W7FVÒ¦â'&@¥v–VÒÂÆR'§’Öæ–R7Fö—7¢Â&öG¦—7¢v–!’rÆW7§’·v–Bà
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Ju| Si Nie Boj Lyrics

Gutter Sirens – Ju| Si Nie Boj Lyrics