W moim otoczeniu kobiet istne mrowie
Kto podpowie ktуrÂ6ö&–Rrw¦
Wedbug mego gustu ka|da atrakcyjn¦W7@ ¤ÖÖ¶–VG•²6†6–&ÂÆV'–Òw¦B bogat¤ÆV7¢’&–VFæ¦6‡w–6–&Öæ–P¤æ–R¦FV7–F÷vç’¦W7FVÒòG¦•²G¦–V@ ¥&÷¦6†÷'V¡’6‡–&6‘¥G–ÆRÆ6V²vö½4"Öæ–P ¥F''VæWF¶ÂF&ÆöæG–æ¶ÂF×F'VF¥F7¦G–涥FÖ6&¶–VÒæ–W¦'’&—W7@¤æ–Rv–VÒ·M7 wybra ju|
Wezm Zoch, Krychy szkoda
Giedka fajna cho nie mboda
Ktуr²r¶öF7Rw–'&r×W7¡¤·FòöÖ÷ÆR֐ ¥6'V6†¢v&FV²'&斢Fò'¦öGRv6|
Bez pora|ek po zabawach rzG ¤Ö÷ÆR¶–VG•²'§–¦@ takie dni, |e ta jedna
Za funduje ci niespodziank takÂÆR†ò†ò¥ 6¦G¦–W7¢Fò¶ÇV'R’7F÷à ¥¦í7röv&á”&Öæ–RÖæ–öG'—væ–¤Ö÷ÆRvRÖæ–Rw7@pib jaki[ wamp
Lecz na starcie caby zapab uciekb nie wiem gdzie
Brak zdecydowania to jest mуj hamulec
Tyle piknych dziewczBv–G¡’¦í7p¤6‡–&'¦W¢Fò7F'–Ò¶vÆW&VÒæ§p mnie
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Brak Zdecydowania Lyrics

Gutter Sirens – Brak Zdecydowania Lyrics