Lalalaj jee... Lalalaj jeee... Lalalaj jeee...

Jestem tego pewny,
Wgłę bi duszy o tym wiem,
Ż e gdzieś na szczycie gуry,
Wszyscy razem spotkamy się.
Mimo ś wiata ktуry,
Kocha I rani nas dzień w dzień,
Gdzieś na szczycie gуry,
Wszyscy razem spotkamy się.

Się porobił o czeka to też nas,
Ziemia, coraz wię cej prawdy
Dział a ludzkich mas,
Nikt nam nie powiedział,
Jak dł ugo bę dziemy ż yć,
Do jakich rozmiarуw
Cią gnęł a się bę dzie ż ycia nić.
Nikt nam nie powiedział,
Kiedy mamy się poż egnać,
Ile mamy czekać aby znowu się pojednać,
Ramię w ramię nawzajem siebie wspierać,
Rodzimy się by ż yć, ż yjemy by umierać.

Aniele ś mierci proszę powiedz mi,
Czemu w stosunku do nas jesteś oboję tny,
Najlepsze są dla ciebie mł ode ofiary,
Nigdy nic cie nie zrobił y a traktujesz je jak psy.
Zobacz!
Ile mił oś ci w każ dym czł owieku,
Nie jeden by chciał przeż yć choć pуł wieku,
Nie jednemu od wielu lat najbliż szych ziomуw brak,
Cięż ko pogodzić się z tym,
Ale mimo tego ja I tak.

Jestem tego pewny,
Wgłę bi duszy o tym wiem,
ż e gdzieś na szczycie gуry,
Wszyscy razem spotkamy się.
Mimo ś wiata ktуry,
Kocha I rani nas dzień w dzień,
Gdzieś na szczycie gуry,
Wszyscy razem spotkamy się.

(Spotkamy się, spotkamy się...
Spotkamy się, spotkamy się
Ej jeee ej jeee ej...)

Gdzieś daleko I bardzo wysoko,
Gdzie zwykł y ś miertelnik nie stą pa tam nogą
Gdzie spokуj, harmonia I natury zew,
Gdzie sł ychać szum drzew I ptakуw ś piew,
Wschуd sł oń ca pada na twarz,
Wypeł nia twą duszę, ktуrą cią gle masz,
Wydaje się tobie, ż e te uczucie już znasz ale,
Ono wcale nie jest ci znane.
Chociaż był o pisane I pisane też jest nam,
Tak ż e wszyscy się spotkamy,
Wię c nie bę dziesz już sam(nie bę dziesz)
Spotkasz ludzi, ktуrych tak bardzo kochał eś,
Choć lata nie widział eś nadal kochać nie przestał eś (joł)
Teraz leż ysz na plecach, spoglą dasz na błę kitne niebo,
Serce dotyka serca, nie ma szczęś cia, nie ma pecha,
Nikt się nie zł oś ci, nikt nie docieka,
Czł owiek obok czł owieka z nurtem pł yną jak rzeka,
Połą czeni w jedną cał ość na samym szczycie gуry, Mekka.

Jestem tego pewny,
Wgłę bi duszy o tym wiem,
ż e gdzieś na szczycie gуry,
Wszyscy razem spotkamy się.
Mimo ś wiata ktуry,
Kocha I rani nas dzień w dzień,
Gdzieś na szczycie gуry,
Wszyscy razem spotkamy się.
(Jo, jo jo jo jo jo jo jo jooo, no no oo...)
(Uuuuu...)
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Na Szczycie Lyrics

Grubson – Na Szczycie Lyrics

More Grubson lyrics