Ilubatai ilubatai ilue iyansa

Ilubatai ilubatai ilue iye ilubatai
Ilubatai ilubatai ilue iyansa
Ilubatai ilubatai ilue iye ilubatai
Ilubatai ilubatai ilue iyansa

Iyansa Iyansa Iyan iyan iyansa
Iyansa iyansa iyan iyansa

Hai yai yaha ha
Hai yai yaha ha
Hai yai yaha ha

Ilubatai Ilubatai Ilue iye ilubatai
Ilubatai Ilubatai ilue iyansa
Iyansa Iyansa Iyan iyan iyansa
Iyansa iyansa Iyan Iyan

Ilubatai Ilubatai Ilue iye ilubatai
Ilubatai Ilubatai ilue iyansa
Iyansa Iyansa Iyan iyan iyansa
Iyansa iyansa Iyan Iyan

Ilubatai Ilubatai ilue iye ilubatai
Ilubatai Ilubatai ilue iyansa
Iyansa Iyansa Iyan iyan iyansa
Iyansa iyansa Iyan Iyan Iyansa

Iyansa Iyansa Iyan Iyan Iyansa
Iyansa Iyansa Iyan Iyan Iyansa
Iyansa Iyansa Iyan Iyan Iyansa
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Iyansa Lyrics

Faun – Iyansa Lyrics