Ashir lach shir atik noshan
Ashir lach zemer al shoshan
Hayo hayu lifney shanim
Shnei shoshanim shnei shoshanim

Haya ze kvar rachok hayom
Echad lavan sheni adom

hoo...

Bnei gan echad kishnei achim
Tsimchu aleh tsimchu chochim
Et ba haboker, ts?hor gavan
Pakach einayim halavan
Ve'erev ba verad hayom
Atsam einayim ha'adom

hoo..

Uvaleilot, uvaleilot
Nashvu ruchot bam kalilot
Kolivlevu ad ba'a yad
Yad shekatfa shoshan echad
Ve'ein yode'a ad hayom
Et halavan o'ha'adom

hoo..

Verak yod'im ki hanotar
Libo nishbar libo nishbar
Hayo hayu lifney shanim
Shnei shoshanim shnei shoshanim
Haya ze kvar rachok hayom
Echad lavan sheni adom

hoo..
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Shnei Shoshanim Lyrics

Esther Ofarim – Shnei Shoshanim Lyrics