Ty masz mnie za gіupi№ dzikuskк
Lecz choж caіy њwiat zwiedziіeњ,
Zjeџdziіeњ wzdіuї i wszerz.
I m№dry jesteњ tak,
Їe aї sіуw podziwu brak
- Dlaczego, powiedz mi, tak maіo wiesz?
Maіo wiesz?

Na l№dzie, gdy rozgl№dasz siк l№duj№c,
Chcesz wszystko mieж na wіasnoњж, nawet gіaz.
A ja wiem, їe ten gіaz ma takїe duszк,
Imiк ma i zaklкty w sobie czas.

Ty myњlisz, їe s№ ludџmi tylko ludzie,
Ktуrych ludџmi nazywaж chce twуj њwiat.
Lecz jeњli pуjdziesz tropem moich braci,
Dowiesz siк najwiкkszych prawd, najњwiкtszych prawd.

Czy wiesz czemu wilk tak wyje
W ksiкїycow№ noc,
I czemu ryњ tak zкby szczerzy rad?
Czy powtуrzysz te melodie co z gуr pіyn№,
Barwy, ktуre kolorowy niesie wiatr,
Barwy, ktуre kolorowy niesie wiatr.

Pobiegnij za mn№ leњnych duktуw szlakiem,
Sprуbujmy jagуd w peіne sіoсca dni.
Zanurzmy siк w tych skarbach niezmierzonych
I choж raz o ich cenach nie mуw mi.

Ulewa jest m№ siostr№, strumieс bratem,
A kaїde z їywych stworzeс to mуj druh.
Jesteњmy poі№czonym z sob№ њwiatem,
A natura ten kr№g їycia wprawia w ruch.

Do chmur kaїde drzewo siк pnie
- Sk№d to wiedzieж masz, skoro њcinasz je?

To nie tobie ptak siк zwierza
W ksiкїycow№ noc,
Lecz ludziom wszelkich ras i wszelkich wiar.
Chіon№cym te melodie, co z gуr pіyn№ -
Barwy, ktуre kolorowy niesie wiatr.
Moїesz zdobyж њwiat,
Lecz to bкdzie tylko њwiat,
Tylko њwiat -
Nie barwy, ktуre niesie wiatr.
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Kolorowy Wiatr (From Pocahontas) Lyrics

Edyta Górniak – Kolorowy Wiatr (From Pocahontas) Lyrics

Ty masz mnie za gіupi№ dzikuskк
Lecz choж caіy њwiat zwiedziіeњ,
Zjeџdziіeњ wzdіuї i wszerz.
I m№dry jesteњ tak,
Їe aї sіуw podziwu brak
- Dlaczego, powiedz mi, tak maіo wiesz?
Maіo wiesz?

Na l№dzie, gdy rozgl№dasz siк l№duj№c,
Chcesz wszystko mieж na wіasnoњж, nawet gіaz.
A ja wiem, їe ten gіaz ma takїe duszк,
Imiк ma i zaklкty w sobie czas.

Ty myњlisz, їe s№ ludџmi tylko ludzie,
Ktуrych ludџmi nazywaж chce twуj њwiat.
Lecz jeњli pуjdziesz tropem moich braci,
Dowiesz siк najwiкkszych prawd, najњwiкtszych prawd.

Czy wiesz czemu wilk tak wyje
W ksiкїycow№ noc,
I czemu ryњ tak zкby szczerzy rad?
Czy powtуrzysz te melodie co z gуr pіyn№,
Barwy, ktуre kolorowy niesie wiatr,
Barwy, ktуre kolorowy niesie wiatr.

Pobiegnij za mn№ leњnych duktуw szlakiem,
Sprуbujmy jagуd w peіne sіoсca dni.
Zanurzmy siк w tych skarbach niezmierzonych
I choж raz o ich cenach nie mуw mi.

Ulewa jest m№ siostr№, strumieс bratem,
A kaїde z їywych stworzeс to mуj druh.
Jesteњmy poі№czonym z sob№ њwiatem,
A natura ten kr№g їycia wprawia w ruch.

Do chmur kaїde drzewo siк pnie
- Sk№d to wiedzieж masz, skoro њcinasz je?

To nie tobie ptak siк zwierza
W ksiкїycow№ noc,
Lecz ludziom wszelkich ras i wszelkich wiar.
Chіon№cym te melodie, co z gуr pіyn№ -
Barwy, ktуre kolorowy niesie wiatr.
Moїesz zdobyж њwiat,
Lecz to bкdzie tylko њwiat,
Tylko њwiat -
Nie barwy, ktуre niesie wiatr.