Ande schele berschen barudaspe I luma
Ande schele berschen barudaspe I luma
Be mal pashluvav tu sa ketane
Tiszta nyugoti tai bachtale
Zungav I tcsar taj e kopacsa
Ande ratschaki paatscha
I luma si swunto
Sar gado pillanato
Puschas sari kote opral?
Del kote traio? Del kamimo?

I luma si swunto
Sar gado pillanato
Puschas sari kote opral?
Del kote traio? Del kamimo?

Ande schele berschen barudaspe I luma
Feri aschile e tscherheija

(Tu tai me) Ando schonesko scherin
Dikhas ando dur tscheri
E tscherhaija pabon po tscheri
Sar cigne gyemanti
I luma si swunto
Sar gado pillanato
Puschas sari kote opral?
Del kote traio? Del kamimo?

Ande schele berschen barudaspe I luma
Feri aschile e tscherheija
Ande schele berschen barudaspe I luma
Feri aschile e tscherheija
Ande schele berschen barudaspe I luma
Feri aschile e tscherheija
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Cherhaya Lyrics

Deladap – Cherhaya Lyrics