Ani ha sheleg ba kayits
U va midbar ani mayim
Pariz hi kmo pardes khanna
Fata morgana
Ha nezira ha mofkeret
Ve khasafnit meshoreret
Kull yom shona u akheret
Beynatayim
Bo el ha mofa
Ve erkod atufa
Elef tse ifim afim
Va ani khasufa
Bo el ha mofa
Ve erkod khasufa
Elef tse ifim shkufim afim iti
Ani buba she noshemet
Ve hazeya mitgashemet
Se melekeket banana
Fata morgana
Ha kull v lo klum ze be etsem
Kull ha khishuf ve ha kesem
Ha onashim ve ha khesed
Beynatayim.
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Fata Morgana Lyrics

Dana International – Fata Morgana Lyrics

Ani ha sheleg ba kayits
U va midbar ani mayim
Pariz hi kmo pardes khanna
Fata morgana
Ha nezira ha mofkeret
Ve khasafnit meshoreret
Kull yom shona u akheret
Beynatayim
Bo el ha mofa
Ve erkod atufa
Elef tse ifim afim
Va ani khasufa
Bo el ha mofa
Ve erkod khasufa
Elef tse ifim shkufim afim iti
Ani buba she noshemet
Ve hazeya mitgashemet
Se melekeket banana
Fata morgana
Ha kull v lo klum ze be etsem
Kull ha khishuf ve ha kesem
Ha onashim ve ha khesed
Beynatayim.