Tik pasakaina diena r dzimst,
Pare koku lapm lni prskrien vjљ.
Un savds nemiers man+ nenorimst.
No ielas stnieks vakardienu dzљ.

Pa radio dzied dziesmu Rolling Stones,
Un mc+tjs sћ televizor.
Es ieklausos k vifa baritons,
Ik vienu љaj r+t uzrun.

Dievs, stvi man klt,
Ak, Dievs, esi man blakus.
Dievs, stvi man klt,
Ak, Dievs, esi man blakus.

Pie manm durv+m pastnieks pieklauv,
Vifљ atnesis ir manas av+zes.
Es apsћos pie galda virtuv
Un vienaldz+gi љ7irstu lappuses.

Kds atkal redzjis ir debes+s,
To paљyou, to, ko nevar aprakst+t.
Bet kdai mtei piedzimuљI tr+s.
Un tvs ir prt sajucis tkl+t.

T nemanot љ+ diena projm rit
Un melna na manu ielu klj.
- Ak, dievs, tkl+t jau sit+s divpadsmit!
- Kpc neviens љ+s stundas neuzkrj?

Un atkal skas jauna lappuse,
Љai grmat, kas pilna br+numiem.
Varbkt es esmu tur, varbkt, ka te.
Zem desmit aizmiguљiem tramvajiem.

Dievs, stvi man klt,
Ak, Dievs, esi man blakus.
Dievs, stvi man klt,
Ak, Dievs, esi man blakus.

Varbkt es nepamodies sapfoju,
Vien sapn+ viss var bkt tik nerels.
Tr+s meitenes, starp vifm ar+ tu,
Ir scies vl viens mness karnevls.
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Svtdiena Lyrics

Credo – Svtdiena Lyrics

Tik pasakaina diena r dzimst,
Pare koku lapm lni prskrien vjљ.
Un savds nemiers man+ nenorimst.
No ielas stnieks vakardienu dzљ.

Pa radio dzied dziesmu Rolling Stones,
Un mc+tjs sћ televizor.
Es ieklausos k vifa baritons,
Ik vienu љaj r+t uzrun.

Dievs, stvi man klt,
Ak, Dievs, esi man blakus.
Dievs, stvi man klt,
Ak, Dievs, esi man blakus.

Pie manm durv+m pastnieks pieklauv,
Vifљ atnesis ir manas av+zes.
Es apsћos pie galda virtuv
Un vienaldz+gi љ7irstu lappuses.

Kds atkal redzjis ir debes+s,
To paљyou, to, ko nevar aprakst+t.
Bet kdai mtei piedzimuљI tr+s.
Un tvs ir prt sajucis tkl+t.

T nemanot љ+ diena projm rit
Un melna na manu ielu klj.
- Ak, dievs, tkl+t jau sit+s divpadsmit!
- Kpc neviens љ+s stundas neuzkrj?

Un atkal skas jauna lappuse,
Љai grmat, kas pilna br+numiem.
Varbkt es esmu tur, varbkt, ka te.
Zem desmit aizmiguљiem tramvajiem.

Dievs, stvi man klt,
Ak, Dievs, esi man blakus.
Dievs, stvi man klt,
Ak, Dievs, esi man blakus.

Varbkt es nepamodies sapfoju,
Vien sapn+ viss var bkt tik nerels.
Tr+s meitenes, starp vifm ar+ tu,
Ir scies vl viens mness karnevls.